SPOTKANIE W SPRAWIE PROJEKTU DOTYCZĄCEGO WSPARCIA GRUZIŃSKICH SŁUŻB RATOWNICZYCH

Spotkanie w sprawie projektu dotyczącego wsparcia gruzińskich służb ratowniczych

 

Ważną formą działalności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) są nieustannie rozwijające się kontakty z zagranicą. 5 lipca 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli SGSP oraz Służby Zarządzania Kryzysowego Gruzji, które zapoczątkowało realizację wspólnego projektu pn. „Wzmocnienie gotowości i zdolności reagowania gruzińskich służb ratowniczych poprzez rozwój ośrodka szkolenia straży pożarnej” finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Polska pomoc.

Realizowany projekt jest kontynuacją rozpoczętej współpracy, której głównym zadaniem jest pomoc przy współtworzeniu pierwszego w Gruzji centrum szkolenia ratowniczego. Zakłada się, iż w latach 2021-2023 współpraca będzie dotyczyć przede wszystkim rozszerzenia możliwości szkoleniowych w zakresie ratownictwa drogowego, z uwzględnieniem kierowania działaniami ratowniczymi oraz współpracy pomiędzy podmiotami ratowniczymi. 

Uzasadnieniem dla podjęcia proponowanego tematu, tj. rozszerzenia możliwości szkoleniowych w zakresie ratownictwa technicznego i medycznego w transporcie drogowym, są szczegółowe informacje i dane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gruzji, które stawia bezpieczeństwo drogowe jako priorytet narodowy. Wskaźnik śmiertelności związany z ruchem drogowym w Gruzji jest około dwa razy wyższy niż średnia Unii Europejskiej. Tylko w 2019 r. w Gruzji zgłoszono 5839 wypadków drogowych, w których 481 osób zginęło, a 7921 zostało rannych. Potrzeby związane ze szkoleniem, wyposażeniem i zarządzaniem służbami ratowniczymi w wypadkach drogowych stale rosną, a wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i pomocy technicznej  ma ogromny wpływ na wdrożenie skutecznego i jednolitego systemu ratownictwa w kraju.

W spotkaniu ze strony SGSP obecni byli Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni oraz st. kpt. mgr inż. Rafał Matuszkiewicz, natomiast Służbę Zarządzania Kryzysowego Gruzji reprezentowali: Zastępca Szefa Pan Levan Girsiashvili, Szef Współpracy Międzynarodowej Pani Nino Barqaia i Dyrektor Centrum Szkoleniowego Pan Archil Kavtaradze.