UCZELNIANE ORGANIZACJE STUDENCKIE SGSP BENEFICJENTAMI PROGRAMU „STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE TWORZĄ INNOWACJE”

Uczelniane organizacje studenckie SGSP beneficjentami programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

Z radością informujemy o sukcesie trzech uczelnianych organizacji studenckich Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP), które zostały beneficjentami programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Program ma na celu pomoc studenckim kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów, podniesienie jakości działalności tych kół oraz usprawnienie mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Na liście 128 wniosków zakwalifikowanych do finansowania w przedmiotowym programie, z ramienia SGSP znalazły się wnioski projektowe opracowane przez:

  • Koło Naukowe Działań Gaśniczych nt. „Badanie efektywności dekontaminacji związków kancerogennych wydzielających się podczas pożaru”,
  • Koło Naukowe Ratownictwa Technicznego nt. „Badanie zagrożeń dla ratowników przy wypadkach z udziałem pojazdów elektrycznych i hybrydowych”,
  • Sekcję Ratownictwa Wodno-Nurkowego nt. „Platforma wypornościowa do interwencyjnej ewakuacji poszkodowanych podczas działań na lodzie”.

Wnioski zostały przygotowane i złożone przy wsparciu Działu Projektów oraz Samorządu Studenckiego. 

Realizacja powyższych projektów oraz działalność w uczelnianych organizacjach studenckich to dla naszych studentów, których połączyła wspólna pasja, cenne kroki do przyszłej kariery zawodowej poprzez zdobywanie doświadczenia i umiejętności cenionych przez pracodawców.

Serdecznie gratulujemy członkom i opiekunom kół i sekcji oraz życzymy powodzenia i wytrwałości podczas realizacji projektów!

Projekty dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.