UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELI SGSP W DRONIADZIE 2021

Udział przedstawicieli SGSP w Droniadzie 2021

W ramach współpracy z Fundacją Instytut Mikromakro, przedstawiciele Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) uczestniczyli w konkursie technologicznym Droniada 2021. Konkurs ten jest częścią Akademii Robotycznej – społeczności popularyzującej osiągnięcia transformacji cyfrowej i przemysłu 4.0. Tegoroczna edycja trwała od 28 czerwca do 3 lipca 2021 r. na ziemi wielkopolskiej, głównie na lotnisku w Kąkolewie.

Droniada 2021 obejmowała trzy konkurencje:

  • „Demo systemu BSP” – prezentację bezzałogowego systemu latającego,
  • „Trzy kolory” – identyfikację obszarów zajętych przez patogeny chorób roślin,
  • „Drzewo życia” – wykrycie w sadzie parcha i mączniaka jabłoni, a następnie ich precyzyjny oprysk środkami ochrony roślin symulowany przez kulki paintballowe.

Gościem Specjalnym Droniady 2021 było SGSP reprezentowane przez: Rektora-Komendanta nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego, prof. uczelni, mł. bryg. mgr. inż. Adama Krysiuka, bryg. dr. inż. Norberta Tuśnio, mł. kpt. inż. Mateusza Banasia, a także członków Koła Naukowego Nowoczesnych Technologii. Funkcjonariusze SGSP służyli eksperckim doradztwem przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych przez pryzmat działań ratowniczo-gaśniczych. Strażacy ponadto zabezpieczali miejsce konkursu pod kątem zdarzeń medycznych i pożarowych.

Głównym organizatorem konkursu technologicznego Droniada jest Fundacja Instytut Mikromakro, zaś współorganizatorami: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Politechnika Poznańska i Aeroklub Poznański.

Konkurs zorganizowano pod patronatem honorowym Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pana Piotra Samsona.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i laureatom!

Szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz wyniki konkursu dostępne są na stronie: https://www.5zywiolow.pl/wyniki-konkursu-technologicznego-droniada-2021.

Zdjęcia: Sławomir Kosieliński, mł. kpt. inż. Mateusz Banaś