WARSZTATY DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA DRONÓW W RATOWNICTWIE

WARSZTATY DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA DRONÓW W RATOWNICTWIE

 

Bezzałogowe statki powietrzne (BSP), potocznie zwane dronami, stają się coraz powszechniejsze i zyskują nowe zastosowania. Obecnie stanowią jeden z najbardziej innowacyjnych elementów w działaniach służb ratowniczych, również w Państwowej Straży Pożarnej (PSP).

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) aktywnie włącza się w badania dotyczące właściwości, specyfiki i perspektywy stosowania dronów w akcjach ratowniczych. 8 lipca 2021 r. na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się ćwiczenia i pokaz dotyczące wykorzystania dronów w działaniach ratowniczych, przygotowane przez Ochotniczą Straż Pożarną (OSP) w Niegoszowicach.

Podczas warsztatów zaprezentowano sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane przez OSP Niegoszowice oraz możliwości wykorzystania dronów i „Walizki Dowodzenia”.

Planowane scenariusze ćwiczeń obejmowały:

  • mapowanie terenu – tworzenie mapy w warunkach polowych,
  • koordynację grup naziemnych,
  • ocenę terenu (pożaru obiektu) poprzez kamerę termowizyjną,
  • precyzyjną obserwację wskazanego obiektu (rejonu, osoby).

Podchorążowie SGSP brali udział w różnych pozorowanych działaniach. Koordynowali akcję, korzystając z zamontowanych głośników oraz z podglądu z dronów. Celem wspólnych ćwiczeń było doskonalenie technik i umiejętności koordynacji działań i współpracy.

W czasie omówienia warsztatów wskazano na istotę wymiany wiedzy, która może być użyta w działaniach operacyjnych oraz podkreślono jak ważne jest współdziałanie PSP i OSP. 

W wydarzeniu uczestniczyli: Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, Prorektor-Zastępca Komendanta ds. operacyjnych st. bryg. mgr inż. Grzegorz Bugaj i pozostali reprezentanci SGSP oraz przedstawiciele Komendy Głównej PSP, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – PIB, OSP Niegoszowice i innych jednostek i instytucji.

Dziękujemy Panu Wojciechowi Góreckiemu za przeprowadzenie pokazu i wszystkim druhom z OSP Niegoszowice za nieodpłatne przygotowanie warsztatów.