UMOWA O WSPÓŁPRACY Z COLLEGIUM HUMANUM

UMOWA O WSPÓŁPRACY Z COLLEGIUM HUMANUM

 

W celu kontynuacji i rozwoju dotychczas podejmowanych wspólnych inicjatyw, 15 lipca 2021 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) i Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska zawarły umowę o współpracy.

Strony wyraziły chęć współdziałania w obszarach działalności: naukowej, badawczej, dydaktycznej, organizacyjnej i promocyjnej.

Działania podejmowane przez obie uczelnie będą dotyczyć m.in. następujących zakresów:

  • wspólna realizacja przedsięwzięć naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych oraz w zakresie badań i projektów naukowych,
  • zgłaszanie propozycji opracowywania wspólnych projektów w konkursach krajowych lub międzynarodowych,
  • przygotowywanie i realizacja przedsięwzięć dydaktycznych, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez strony,
  • wspólna organizacja konferencji, seminariów i sympozjów;
  • opracowywanie wspólnych publikacji w czasopismach naukowych oraz monografii naukowych,
  • wymiany studentów związane z przedsięwzięciami o charakterze edukacyjnym, naukowym lub badawczym,
  • wizyty kadry w celu wymiany doświadczeń w zakresie edukacji i badań naukowych oraz udziału w stażach naukowych.

Sygnatariuszami umowy byli: ze strony SGSP Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast Collegium Humanum – Szkołę Główną Menedżerską reprezentował Rektor Pan prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH Dr h.c.