ĆWICZENIA SPECJALISTYCZNEJ GRUPY RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

ĆWICZENIA SPECJALISTYCZNEJ GRUPY RATOWNICTWA TECHNICZNEGO

 

Ratownictwo techniczne w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym obejmuje planowanie, organizowanie i realizację działań ratowniczych niezbędnych do poszukiwania i dotarcia do zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz zwierząt, a także zmniejszenia lub likwidacji zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

W dniach 6-8 lipca 2021 r. na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się Ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego. Tematyka ćwiczeń dotyczyła ratownictwa technicznego w transporcie drogowym z wykorzystaniem cysterny oraz autobusu.

W odpowiedzi m.in. na statystyki wskazujące na bardzo dużą liczbę zdarzeń określanych jako miejscowe zagrożenia, na które reagują strażacy, w SGSP działalność prowadzi Koło Naukowe Ratownictwa Technicznego (KNRT). Wyjazdy na warsztaty i szkolenia owocują zdobywaniem nowych umiejętności i chęcią dzielenia się wiedzą. Poniższe zdjęcie KNRT wykonano podczas jednych z warsztatów metodyczno-tematycznych z zakresu ratownictwa technicznego.

Wiedza, umiejętności oraz stałe doskonalenie zawodowe to podstawa skutecznych działań ratowniczych. Zachęcamy do lektury Skryptu do szkolenia z ratownictwa technicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym, który został opracowany przez funkcjonariuszy pełniących służbę w SGSP: https://www.gov.pl/web/kgpsp/skrypty-rt.