ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT DOT. TRENAŻERA LNG WYRÓŻNIONY NA TARGACH EUROINVENT 2021

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT DOT. TRENAŻERA LNG WYRÓŻNIONY NA TARGACH EUROINVENT 2021


Zespół realizujący projekt pn. „Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe «Trenażer LNG» służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG”, którego liderem konsorcjum jest Szkoła Główna Służby Pożarniczej,  został wyróżniony złotym medalem podczas 13. edycji międzynarodowych targów EUROINVENT – European Exhibition of Creativity and Innovation. Wydarzenie odbyło się online w dniach 20-22 maja 2021 r. EUROINVENT to cykliczna, międzynarodowa wystawa innowacji, w trakcie której prezentowane są najnowsze wynalazki z całego świata.

Głównymi autorami koncepcji zgłoszenia konkursowego są: ze strony Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – st. bryg. dr inż. Robert Piec, bryg. dr inż. Wiktor Gawroński i mł. bryg. w st. spocz. mgr inż. Przemysław Wysoczyński, ze strony Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego – Pan Daniel Wierzbicki oraz Pan Wojciech Klapsa.

Serdecznie gratulujemy wykonawcom projektu! 


Projekt pn. „Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe «Trenażer LNG»

służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG”

Celem głównym projektu jest opracowanie i wykonanie prototypu trenażera  LNG (ang. Liquefied Natural Gas – skroplony gaz ziemny),  opracowanie taktyki działania podczas awarii cysterny LNG oraz procedur szkoleniowych dla działań jednostek Państwowej Straży Pożarnej na poziomie operacyjnym.   

Projekt, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zakładał przeprowadzenie prac mających na celu:

  • opracowanie środowiska ćwiczebnego dla służb ratowniczych – prototypu trenażera stacjonarnego LNG na atrapie autocysterny na naczepie do przewozu LNG i odzwierciadlającego go trenażera ćwiczebnego do symulacji procedur, mających na celu likwidację zagrożenia na miejscu zdarzenia,
  • opracowanie metodyki oceny ryzyka wystąpienia zagrożenia wraz z procedurami reagowania,
  • przygotowanie programów szkolenia dla poszczególnych grup szkolonych: strażacy/ratownicy, dowódcy (technicy/oficerowie pożarnictwa), szkolenie specjalistyczne chemiczne, szkolenie specjalistyczne techniczne, bhp podczas akcji ratowniczej,
  • przeprowadzenie demonstracji ćwiczeń trenażera w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Poszczególne prace realizowane były przez konsorcjum, do którego należą:

  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej – lider konsorcjum naukowego,
  • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy – współwykonawca,
  • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte – współwykonawca,
  • ETC-PZL Aerospace Industries sp. z o.o – współwykonawca,
  • „Ślusarstwo” Produkcja-Handel-Usługi Władysław Radzik – współwykonawca.

Zdjęcia: www.cnbop.pl