Rozpoczęcie Zgrupowania Kandydackiego K-2021

ROZPOCZĘCIE ZGRUPOWANIA KANDYDACKIEGO K-2021

 

Wielomiesięczne treningi, egzaminy maturalne, egzamin sprawnościowy, badania lekarskie – ten kilkuetapowy proces przygotowawczy poprzedzał rozpoczęcie Zgrupowania Kandydackiego K-2021, które rozpoczęło się 6 sierpnia i potrwa do 26 września 2021 r. Uczestniczą w nim osoby zakwalifikowane na stacjonarne studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) w roku akademickim 2021/2022. W pierwszym dniu Zgrupowania zakwalifikowane osoby przyjęto do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i nadano im stopień strażaka PSP.  

Zgrupowanie odbywa się na terenie Przeciwpożarowej Bazy Leśnej (PBL) SGSP w Zamczysku Nowym. To miejsce w Kampinoskim Parku Narodowym jest wyjątkowe dla każdego oficera PSP – absolwenta stacjonarnych studiów mundurowych w SGSP. To właśnie na tym terenie od wielu lat pokolenia młodych strażaków odbywają szkolenia kandydackie, hartując ducha strażackiego.

Wyjazd na teren Zgrupowania poprzedzony był wykonaniem testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz mundurowaniem. W ramach Zgrupowania realizowane będzie „Przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla strażaków w służbie kandydackiej”. Zgrupowanie kandydackie to intensywny czas szkolenia, nauki i ćwiczeń fizycznych. Wdrażany proces szkoleniowo-wychowawczy ma przygotować tych młodych ludzi, a także zweryfikować zdolność do służby w PSP.

Młodzi strażacy podczas Zgrupowania w PBL SGSP w Zamczysku Nowym są zakwaterowani w namiotach. Niestety, ze względu na utrzymującą się epidemię COVID-19, w tym roku również nie będą możliwe odwiedziny kandydatów przez rodziny i przyjaciół.

Przed tegorocznymi strażakami w służbie kandydackiej z kompanii kandydackiej stoi wiele wyzwań i zadań do realizacji, tak nieodłącznie powiązanych ze strażacką służbą. Dla jednych jest to kontynuacja dotychczasowego zdobywania wiedzy i umiejętności w szeregach ochotniczych straży pożarnych, a dla drugich jest to nowe, nie rozpoznane jeszcze środowisko pożarnicze. Wszystkim nowo przyjętym strażakom w służbie kandydackiej życzymy, aby czas spędzony na terenie PBL SGSP w Zamczysku Nowym w środku Puszczy Kampinoskiej okazał się początkiem wyjątkowej drogi, która stanie się ich życiowym powołaniem niesienia pomocy innym w potrzebie. Już wkrótce kandydaci złożą ślubowanie i po immatrykulacji staną się podchorążymi SGSP.