Spotkanie Rektora-Komendanta SGSP z Kompanią Kandydacką K-2021

SPOTKANIE REKTORA-KOMENDANTA SGSP Z KOMPANIĄ KANDYDACKĄ K-2021

 

12 sierpnia 2021 r. na terenie Przeciwpożarowej Bazy Leśnej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) w Zamczysku Nowym odbyło się spotkanie Rektora-Komendanta SGSP nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego, prof. uczelni ze strażakami Kompanii Kandydackiej K-2021, którzy uczestniczą w Zgrupowaniu Kandydackim K-2021 (https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=22193).

Podczas spotkania Pan Rektor-Komendant pogratulował wszystkim wyboru uczelni, przedstawił zasady funkcjonowania i plany rozwoju SGSP oraz opowiedział jak wygląda życie podchorążego, dzieląc się wspomnieniami z okresu służby kandydackiej i doświadczeniami z perspektywy służby stałej. W trakcie rozmowy Pan Rektor-Komendant poruszył także tematy dotyczące istoty zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych, równocześnie zachęcając młodych strażaków, aby rozwijali swoje umiejętności w uczelnianych organizacjach studenckich i poprzez pozostałe, różnorodne formy aktywności studenckiej.

Wszystkim kandydatom przekazujemy wyrazy wsparcia w tym trudnym okresie intensywnych ćwiczeń, nauki i szkolenia oraz rozłąki z najbliższymi. Z niecierpliwością oczekujemy na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2021/2022, kiedy kandydaci złożą ślubowanie i po immatrykulacji staną się podchorążymi SGSP.