Rektor-Komendant SGSP Przewodniczącym Rady Naukowej CNBOP-PIB

REKTOR-KOMENDANT SGSP PRZEWODNICZĄCYM RADY NAUKOWEJ CNBOP-PIB

 

Z radością i dumą informujemy, że Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego 9 lipca 2021 r. został powołany na Członka Rady Naukowej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego (CNBOP-PIB) na kadencję 2021-2025.

19 sierpnia 2021 r. odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady, podczas którego Pan Rektor-Komendant SGSP został wybrany na Przewodniczącego Rady Naukowej CNBOP-PIB.

CNBOP-PIB jest jednostką naukową, którego misją jest działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego Państwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.

Składamy serdeczne gratulacje Panu Rektorowi-Komendantowi i wszystkim nowo wybranym Członkom Rady oraz życzymy pomyślnej realizacji przedsięwzięć!