PRZECIWPOŻAROWA BAZA LEŚNA SGSP W ZAMCZYSKU NOWYM

PRZECIWPOŻAROWA BAZA LEŚNA SGSP W ZAMCZYSKU NOWYM

Przeciwpożarowa Baza Leśna Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (PBL SGSP) w Zamczysku Nowym stanowi bazę szkoleniową dla strażaków PSP w służbie kandydackiej. Na terenie PBL SGSP znajduje się infrastruktura socjalno-mieszkalna, magazyny, budynki i obiekty przeznaczone na sale wykładowe, obiekty ćwiczebne, komora dymowa oraz wielokontenerowy stacjonarny trenażer do nauki i doskonalenia gaszenia pożarów wewnętrznych.

Wyposażenie i warunki stworzone w PBL SGSP w Zamczysku Nowym pozwalają na organizację zgrupowań kandydackich, które rozpoczynają naukę w SGSP i trwają prawie dwa miesiące.

Na zgrupowaniu kandydackim realizowane jest przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla nowoprzyjętych strażaków PSP w służbie kandydackiej. Strażacy z kompanii kandydackiej są skoszarowani, zakwaterowani w namiotach. Oprócz szkolenia, realizowany jest tam również proces wychowawczy, dyscyplinujący, nauczanie musztry i podstaw ceremoniału pożarniczego. W trakcie zgrupowań kandydackich strażacy skupiają się w szczególności na służbie i nauce, ale znajdują też czas na wieczorną integrację przy ognisku lub spotkania z zaproszonymi gośćmi. Dwa miesiące w PBL SGSP w Zamczysku Nowym to swoistego rodzaju test przydatności do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Zamczysko – przysiółek wsi Górki w Polsce, położony w województwie mazowieckim, w powiecie nowodworskim, w gminie Leoncin, na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Znajduje się tutaj Przeciwpożarowa Baza Leśna Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.