Informacja o śmierci śp. bryg. w st. spocz. dr Hanny Turskiej

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 2 września 2021 r. zmarła śp. bryg. w st. spocz. dr Hanna Turska.


Śp. bryg. w st. spocz. dr Hanna Turska była wybitnym specjalistą od historii pożarnictwa, wieloletnim pracownikiem dydaktycznym Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) jak i Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (WOSP).

Zawsze wzorowo wykonywała swoje obowiązki służbowe, sumiennie i z należytą starannością wywiązywała się z powierzonych Jej zadań. Dbała o dobre imię Uczelni. W swojej działalności wykazywał się poczuciem służby edukacji, poświęcała się pracy zawodowej, jak i społecznej.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 9 września (czwartek) 2021 r. o godz. 9:00 w Domu Przedpogrzebowym na Powązkach Wojskowych, po czym nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Powązki Wojskowe do grobu rodzinnego.

Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom składamy najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jej Pamięci!