SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ PODPISAŁA UMOWĘ PARTNERSKĄ Z ZARZĄDEM GŁÓWNYM PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY UKRAINY DS. SYTUACJI NADZWYCZAJNYCH

Szkoła Główna Służby Pożarniczej podpisała umowę partnerską z Zarządem Głównym Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych


W dniu 7 września 2021 r. w Kijowie nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej dotyczącej reazlizacji projektu pn. „Regionalne Centra Szkolenia Ratowniczego – wsparcie systemu kształcenia OSP oraz zawodowych służb ratowniczych na Ukrainie, cześć II”. Umowa została zawata pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej reprezentowaną przez Rektora-Komendanta, nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltinowskiego, prof. Uczelni, a Zarządem Głównym Państwowej SŁużby Ukrainy ds. Sytuacji nadzwyczajnych, którą reprezentował gen. Rusłan Biłoszycki, zastępca Szefa Służby. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Polska Pomoc.