MSZA POLOWA W PRZECIWPOŻAROWEJ BAZIE LEŚNEJ SGSP W ZAMCZYSKU NOWYM

MSZA POLOWA W PRZECIWPOŻAROWEJ BAZIE LEŚNEJ SGSP W ZAMCZYSKU NOWYM

 

19 września 2021 r. podczas trwającego Zgrupowania Kandydackiego K-2021 (https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=22193) została odprawiona uroczysta Msza Polowa w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (PBL SGSP) w Zamczysku Nowym na terenie Puszczy Kampinoskiej.

Po uroczystości odbyły się pokazy ratownicze w wykonaniu kadry SGSP i strażaków w służbie kandydackiej, podczas których kandydaci zaprezentowali swoje umiejętności praktyczne nabyte w trakcie przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, niezbędne podczas służby w Państwowej Straży Pożarnej (PSP).

PBL w Zamczysku Nowym posiada bogatą ponad pięćdziesięcioletnią historię, na której kartach zapisują się nowe pokolenia oficerów. Życie PBL SGSP składa się z corocznie powtarzających się, ale jakże ważnych dla przyszłych absolwentów wydarzeń, do których każdy oficer z sentymentem wraca po latach.

W uroczystości uczestniczyli: Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, Prorektor-Zastępca Komendanta ds. operacyjnych st. bryg. mgr inż. Grzegorz Bugaj, Prorektor ds. Kształcenia i Studentów st. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz, Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego PSP st. bryg. Marek Piekutowski, Dyrektor Biura Szkolenia KG PSP st. bryg. mgr inż. Tomasz Naczas, Komendant Miejski PSP m.st. Warszawy st. bryg. mgr inż. Leszek Smuniewski, Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim bryg. Stanisław Brzozowski, Przedstawiciel Kampinoskiego Parku Narodowego Pan Włodzimierz Szaga, Kapelan Krajowy Strażaków ks. st. bryg. dr Jan Krynicki, Prawosławny Krajowy Kapelan Strażaków ks. Archimandryta Sergiusz Matwiejczuk, Krajowy Kapelan Strażaków wyznania ewangelickiego ks. bryg. Adam Glajcar, Kapelan strażaków woj. Mazowieckiego ks. kpt. Jerzy Sieńkowski, rodzice strażaków z kompanii kandydackiej oraz kadra Zgrupowania.