ĆWICZENIA EU-SENSE

Ćwiczenia EU-SENSE

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest partnerem konsorcjum międzynarodowego projektu pt. „Europejski System Czujników do Zastosowań CBRN” (EU-SENSE).

16 września 2021 r. w Bazie Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (BSPiIR SGSP) w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach projektu odbyły się ćwiczenia przygotowujące do Finałowej Demonstracji, która zaplanowana jest na 6-7 października 2021 r.

Osobą odpowiedzialną za organizację i koordynację ćwiczeń z ramienia SGSP była Pani dr inż. Magdalena Gikiewicz. W działalność zaangażowani byli również: mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni, bryg. dr inż. Anna Prędecka, dr inż. Karolina Bralewska, mgr inż. Joanna Kozioł, mł. bryg. mgr inż. Marcin Kuźmiński, mgr inż. Janusz Mazur, ogn. Bogumił Franckiewicz, st. str. Michał Ościłowski, studenci: st. sekc. pchor. Kacper Różycki, sekc. pchor. Andrzej Musiałek, mł. ogn. pchor. Bartosz Socha, mł. ogn. pchor. Robert Goławski, a także partner konsorcjum ITTI (lider projektu).

Dodatkowe zabezpieczenie zapewnione było przez obsadę samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej SGSP.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: www.eu-sense.eu.

 

Zdjęcia: mgr inż. Joanna Kozioł