UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022

 

Vivat Academia, vivant professores!

Vivat membrum quodlibet, vivant membra quælibet,

semper sint in flore, semper sint in flore!

 

Niechaj żyje Akademia, niech żyją profesorowie,

niech żyje każdy członek [naszej społeczności],

niech żyją wszyscy [członkowie] z osobna,

niechaj kwitną zawsze, niechaj kwitną zawsze!

 

Fragm. najstarszej pieśni żaków Gaudeamus Igitur (łac. Radujmy się więc)

 

W piątek 1 października 2021 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP), w wyjątkowych okolicznościach, uroczyście zainaugurowała rok akademicki 2021/2022 ­– kolejny etap pogłębiania wiedzy, rozwijania umiejętności i poszerzania horyzontów myślowych, a także realizowania przedsięwzięć, które ułatwią przyszłym absolwentom rozpoczęcie pracy i służby oraz kształtowanie kariery zawodowej. Uroczystość zapoczątkowała Msza Święta w Bazylice katedralnej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze.

Tradycyjnym elementem otwarcia roku akademickiego w naszej Alma Mater było ceremonialne ślubowanie strażaków Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w służbie kandydackiej.

„Za chwilę rozpocznie się nowy rok akademicki, nowy rok w historii Uczelni. Naukę rozpoczną nowi studenci i podchorążowie – strażacy w służbie kandydackiej. (…) Cieszę się, że Wy wybraliście zawód strażaka, a studenci cywilni wybrali właśnie Szkołę Główną Służby Pożarniczej. Każdy rocznik, zarówno studentów cywilnych, jak i mundurowych, tworzy swoją historię. (…) Jako absolwent SGSP życzę Wam, Drodzy Studenci mundurowi i cywilni oraz Słuchacze, aby czas spędzony w naszej Alma Mater zaowocował sukcesami w nauce, spełnieniem życiowych planów i marzeń oraz wykorzystaniem wszystkich możliwości rozwijania zainteresowań. Realizujcie się we wszystkich obszarach życia naukowo-studenckiego” – podkreślił Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni.

Strażacy w służbie kandydackiej mają za sobą trudny i długotrwały proces rekrutacyjny, nastawiony na wyselekcjonowanie najlepszych kandydatów, którzy w przyszłości zasilą szeregi oficerów PSP. Przez niespełna dwa miesiące trwało Zgrupowanie Kandydackie K-2021, podczas którego osoby zakwalifikowane na studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności SGSP w roku akademickim 2021/2022 realizowały „Przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla strażaków w służbie kandydackiej”  na terenie Przeciwpożarowej Bazy Leśnej SGSP (PBL SGSP) w Zamczysku Nowym, nabywając podstawowe strażackie umiejętności (https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=22193).

Wykład inauguracyjny pt. „Wpływ pandemii COVID-19 na ogólny stan zdrowia i czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego” wygłosił Pan prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz.

Wszyscy nowo przyjęci po immatrykulacji oficjalnie dołączyli do grona studentów SGSP, a strażacy w służbie kandydackiej dodatkowo otrzymali tytuł podchorążego SGSP. W nowym roku akademickim studia w SGSP rozpocznie 87 strażaków w służbie kandydackiej, 215 strażaków w służbie stałej oraz ok. 350 osób cywilnych.

Pan Rektor-Komendant, wskazując na osiągnięcia SGSP w ubiegłym roku akademickim oraz nakreślając plany rozwoju Uczelni zaznaczył, że 2021 rok obfituje w ważne wydarzenia i rocznice dla naszej Alma Mater oraz ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Aby uhonorować i uczcić wyjątkowe okoliczności, jakimi są: 50-lecie wyższego szkolnictwa pożarniczego w Polsce, 30-lecie ogłoszenia ustaw o PSP i ochronie przeciwpożarowej, 30-lecie powstania Samorządu Studenckiego SGSP, 40. rocznica strajku w Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej, w Uczelni zaplanowane są różnorodne konferencje, spotkania i wydarzenia towarzyszące.  

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w SGSP swoją obecnością uświetnili m.in.: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak wraz z Zastępcami, Dyrektorami biur, Komendantami Szkół pożarniczych, Komendantami wojewódzkimi i Przedstawicielami jednostek ochrony przeciwpożarowej, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw współpracy z organizacjami polonijnymi i organizacjami pozarządowymi Pan Bartosz Rybak, Burmistrz Dzielnicy Żoliborz Pan Paweł Michalec, Kierujący Departamentem Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Wojciech Radecki, a także Przedstawiciele: zaprzyjaźnionych z SGSP Uczelni, służb i instytucji, duchowieństwa, pierwszego rocznika podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej. Ze strony Szkoły Głównej Służby Pożarniczej obecni byli: Władze Uczelni, Przedstawiciele Senatu SGSP i Samorządu Studenckiego SGSP oraz obecni i byli funkcjonariusze, pracownicy i studenci naszej Uczelni. Cieszymy się, że w tym roku strażakom w służbie kandydackiej mogli towarzyszyć ich bliscy.

W rozpoczynającym się roku akademickim studentom życzymy wytrwałości w zdobywaniu kompleksowej wiedzy i pogłębiania własnych zainteresowań, a kadrze efektywnej aktywizacji naukowej i intensyfikacji przedsięwzięć badawczo-rozwojowych!

ZDJĘCIA

FILM