WYDZIAŁ

!!!

UWAGA STRONA W BUDOWIE

!!!

Dziekan

Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

Prodziekan

Kierownik Kierunku Studiów Inżynieria Bezpieczeństwa

Prodziekan

Kierownik Kierunku Studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Katedra działań ratowniczych

Katedra techniki pożarniczej

Katedra bezpieczeństwa budowli

Katedra nauk ścisłych

Katedra procesów spalania

Katedra nauk społecznych

Studium języków obcych

Studium wychowania fizycznego

Dziekanat

Dział organizacji dydaktyki

Zespół ds. Rachunkowej obsługi dydaktyki