ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW SGSP – TRWA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW SGSP – TRWA PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

Studia przez wielu określane są jako najbarwniejszy i najciekawszy okres w życiu, w którym nie tylko zdobywa się wiedzę, umiejętności i kwalifikacje potrzebne do podjęcia satysfakcjonującej pracy, lecz także rozwija się zainteresowania i pasje.

Wiemy, że to ważny etap życia, w którym istotne jest wsparcie, aby móc w pełni budować karierę zawodową i korzystać z możliwości samorozwoju.

Studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zachęcamy do składania wniosków o przyznanie następujących świadczeń:

  • stypendium rektora,
  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Studenci mogą ubiegać się również o zapomogę.

Zachęcamy do składania wniosków o stypendium rektora również studentów przyjętych na I rok studiów, którzy w okresie nauki w szkole średniej byli:

  • laureatami olimpiady międzynarodowej,
  • laureatami lub finalistami olimpiady stopnia centralnego,
  • medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie.

Przyjmowanie wniosków o świadczenia potrwa do:

  • 20 października 2021 r. – wnioski o STYPENDIUM REKTORA,
  • 20 października 2021 r. lub przez cały rok akademicki 2021/2022 – wnioski o STYPENDIUM SOCJALNE oraz wnioski o STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Dodatkowo, oprócz stypendiów przysługujących studentom w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, zachęcamy do korzystania ze stypendiów i innych form wsparcia oferowanych przez inne instytucje.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz regulaminu świadczeń dostępne są na stronie: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=23094.