BIURO KARIER

Drodzy studenci i absolwenci!

Rusza VI edycja programu Legia Akademicka

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U.2022.655), od bieżącego roku akademickiego, nastąpią istotne zmiany w realizacji programu ochotniczego wojskowego szkolenia studentów „Legia Akademicka”.

Informacje o VI edycji programu Legia Akademicka, kursach oficerskich dla absolwentów uczelni wyższych i programie stypendialnym dla studentów kandydujących do zawodowej służby wojskowej w roku akademickim 2022/2023 możecie Państwo uzyskać na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/legia-akademicka oraz z prezentacji płk Włodarczyka z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Studenci chętni do uczestnictwa w szkoleniu podstawowym (szeregowych) powinni zgłosić się do
najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacji

Absolwenci i studenci SGSP, którzy ukończyli szkolenie podstawowe w poprzednich edycjach Legii Akademickiej, a zdecydują się uczestniczyć w szkoleniu podoficerskim realizowanym na terenie naszej uczelni, mogą składać: 

 WNIOSEK w sprawie przystąpienia do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej

do koordynatora ds. Legii Akademickiej z ramienia SGSP– dr. inż. Jana Bernego

Termin składania wniosków to 04.02.2023 r.
(osobiście w dziekanacie, lub przesłać drogą elektroniczną do koordynatora na adres: jberny@sgsp.edu.pl)

dodano: 02.02.2023

————————————————-

 

Rusza kolejna edycja programu Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) -Ambasadorowie Karier UE 2023/2024. Uczestnictwo w programie daje uczelniom i studentom cenne, międzynarodowe doświadczenie, przydatne w dalszym życiu zawodowym i dlatego cieszy się on w Polsce od lat dużym zainteresowaniem. W ubiegłym roku akces zgłosiło 58 polskich uczelni, które wytypowały 33 studentów do wzięcia udziału w programie.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej zgłosiła swój udział w bieżącej  edycji programu. Zachęcamy studentów do zgłaszania swoich kandydatur, w tym celu poprosimy o kontakt z Działem Spraw Studenckich. Zgłoszenia należy dokonać do 20 marca 2023 r.

Więcej informacji o samym programie znajduje się pod adresem:

https://epso.europa.eu/en/eu-careers/eu_careers_student_ambassadors  

dodane: 23.01.2023

——————————————————-

Program „ABSOLWENT” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem programu ,,ABSOLWENT” jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami, posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej, w zaplanowaniu i wdrożeniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej oraz pomoc w rozwoju umiejętności i w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Program daje szerokie możliwości rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych. Do projektu przystąpiło 19 podmiotów, których lista jest poniżej.

Lista podmiotów wraz z kwotami przyznanych przez Zarząd PFRON dofinansowań na realizację projektów zgłoszonych w ramach konkursu z dnia 19 września 2022 roku, w związku z pilotażowym programem „ABSOLWENT”

wybrane instytucje realizujące projekt:

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka

 

Projekt ABSOLWENT

dodano: 20.01.2023

————————————————–

 

Drodzy STUDENCI !!!
Zachęcamy wszystkich studentów cywilnych, którzy osiągnęli z poprzedniego roku akademickiego średnią ocen co najmniej 4,0 oraz działają na rzecz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej do składania podań o srebrną lub złotą odznakę „WZOROWY STUDENT”.

Formularz wraz z wyszczególnionymi osiągnięciami potwierdzonymi odpowiednimi dokumentami
należy złożyć w Kancelarii Ogólnej SGSP w terminie do 15 LISTOPADA

szczegóły w zakładce Odznaka „WZOROWY STUDENT SGSP”

 

————————————————

 

Ogólnopolski konkurs Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką – Edycja XII – 2022 rok

Szef ABW ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką dotyczącą bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych, ekonomicznych
Ogłoszenie i warunki konkursu
Organizatorem konkursu jest Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Celem konkursu jest popularyzacja problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w środowisku akademickim oraz edukacja i zwiększanie świadomości społecznej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i porządku konstytucyjnego RP.

Tematy konkursu

1. Rola i zadania służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa i w państwach autorytarnych.
2. Konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia służb specjalnych.
3. Służby specjalne – historia i teraźniejszość.
4. Bezpieczeństwo Polski i Europy w XXI wieku − zagrożenia i wyzwania.

Nagrody w konkursie

Miejsce I − nagroda finansowa w wysokości 10 000 zł.
Miejsce II – nagroda finansowa w wysokości 8000 zł.
Miejsce III – nagroda finansowa w wysokości 6000 zł.
Wyróżnienie – nagroda rzeczowa.

Wybrane prace zostaną opublikowane we fragmentach na łamach czasopism „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” oraz „Terroryzm – studia, analizy, prewencja”. Za opublikowane teksty autorzy nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.

szczegółowe informacje o konkursie na stronie internetowej ABW:

https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/1535,Ogolnopolski-konkurs-Szefa-ABW-na-najlepsza-prace-doktorska-magisterska-lub-lice.html

dodane : 24.10.2022

———————–

Konkurs Alioth Group na najlepsze prace dyplomowe

Alioth Group ogłasza konkurs na najlepsze prace dyplomowe dotyczące bezpieczeństwa narodowego lub przemysłu obronnego. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie oraz doktorskie obronione w latach 2020/2021 oraz 2021/2022. Termin zgłaszania prac upływa 15 listopada 2022 roku. Nie zwlekaj, zgłoś swoją pracę już teraz!

Dla autorów najlepszy prac ufundowane zostały następujące nagrody:

I nagrodę w wysokości 7000 zł brutto
II nagrodę w wysokości 5000 zł brutto
III nagrodę w wysokości 3000 zł brutto

zczegóły na stronie organizatora:

https://alioth.group/pl/15-aktualnosci/group/342-konkurs-alioth-group-na-najlepsze-prace-dyplomowe

dodano:24.10.2022

—————————————————–

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchamia kolejną edycję programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.
Program jest kierowany do studenckich kół naukowych celem wsparcia: prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników, transferu wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej, nabywania przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych, zakupu certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.
Wysokość finansowania albo dofinansowania projektu nie może przekroczyć 70 000,00 zł. Nabór wniosków prowadzony będzie za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Nabór wniosków w ramach programu trwa od 10 października 2022 r. od godziny 08.00 do 14 listopada 2022 r. do godziny 16.00.

Informacje w sprawie programu uzyskać można w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji: e-mail: skn@mein.gov.pl.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje

—————————————


Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego dedykowana jest zaangażowanym, pełnym pasji i wchodzącym w dorosłość obywatelom i obywatelkom. Chcemy docenić i uhonorować tych, którzy działają na rzecz miasta, za ich wkład w upowszechnianie postaw obywatelskich, rozwój społeczności lokalnej i poszanowanie praw człowieka.

W tegorocznej edycji zostaną nagrodzone osoby za działania i projekty z 2021 roku. Spośród przesłanych zgłoszeń Kapituła wyłoni laureatów w dwóch kategoriach wiekowych 15-19 i 20-26 lat.

Formularz może wypełnić każdy – nauczyciel, rodzic, kolega lub koleżanka, a także szkoła, czy organizacja pozarządowa.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy od 14 września do 12 października 2022 roku i zgłoś młodych, zaangażowanych społecznie warszawiaków do Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego.  

Szczegółowe informacje: https://dzialam.um.warszawa.pl/nagroda-dla-mlodych

 

—————————————————–

Forum Uczelni Technicznych zaprasza członków Kół Naukowych do udziału w ogólnopolskim konkursie KoKoN, którego uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się 22 października 2022 roku we Wrocławiu. Ideą konkursu jest rozwój aktywności naukowej i społecznej wraz z integracją środowiska studenckiego, propagowaniem działalności naukowej oraz budowanie dialogu pomiędzy uczelniami technicznymi w Polsce. W tym roku nagrodzone zostaną projekty w siedmiu kategoriach. Ich dokładny opis znajdą Państwo na stronie https://fut.edu.pl/kokon/.  Film z zaproszeniem do udziału w konkursie https://www.facebook.com/113093362041310/videos/400701605564423

dodane: 30.09.2022

——————————

WorldSkills Poland to inicjatywa zachęcająca młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych poprzez prestiżowe, międzynarodowe konkursy WorldSkills i EuroSkills. EuroSkills i WorldSkills to konkursy, w których rywalizuje 31 państw z Europy i aż 85 państw w edycji globalnej, czyli WorldSkills. Towarzyszą im rozmaite prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe. Konkursy mają zachęcić młodych ludzi do podnoszenia jakości swoich umiejętności zawodowych w ścisłej współpracy z pracodawcami, a także promować najnowsze rozwiązania w kształceniu i szkoleniu zawodowym. To największe tego rodzaju zawody na świecie

Zawodnicy będą się zmagali w 22 konkurencjach: 1. Architektura krajobrazu; 2. Budownictwo cyfrowe (BIM); 3. Chmura obliczeniowa; 4. Cukiernictwo; 5. Cyberbezpieczeństwo; 6. Florystyka; 7. Frezowanie CNC; 8. Fryzjerstwo; 9. Gotowanie; 10. Instalacje sanitarne i grzewcze; 11. Instalacje elektryczne; 12. Integracja Robotów Przemysłowych; 13. Meblarstwo; 14. Mechanika pojazdów rolniczych i budowlanych; 15. Mechatronika; 16. Obsługa gości hotelowych; 17. Przemysł 4.0; 18. Serwis restauracyjny; 19. Stolarstwo; 20. Spawanie; 21. Technologia mody; 22. Zabiegi kosmetyczne. W trakcie 3 dni konkursu najzdolnielniejsi uczniowie, studenci i młodzi pracownicy będą rywalizować o miano najlepszego w Polsce. Konkurs jest skierowany do osób, które do dn. 5 września 2023 r. ukończą 18 lat i nie przekroczą 25 roku życia. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji będą reprezentować Polskę na EuroSkills 2023, które odbędzie się w dn. 5-9 września 2023r. w Gdańsku. Rejestracja na stronie: https://worldskillspoland.org.pl/wydarzenia/skillspoland-2022/

dodane: 30.09.2022

—————————————–

Stypendium MON dla studentów – składanie wniosków do 31 sierpnia

W związku z  opublikowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej decyzją 114/MON określającą limit stypendiów dla studentów – kandydatów na żołnierzy zawodowych rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 określono na poziomie 50 osób i jest ściśle związany z kierunkami studiów określonymi w załączniku nr 1 niniejszej decyzji. Z przykrością informujemy że wykaz kierunków zawartych w decyzji nie uwzględnia kierunków bezpieczeństwo wewnętrzne oraz inżynieria bezpieczeństwa co ma miejsce w rozporządzeniu. Mamy nadzieję że w kolejnych latach studenci SGSP będą mieli szansę na udział w projekcie.

decyzja nr  114/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie uruchomienia pilotażowego programu stypendiów dla studentów – kandydatów na żołnierzy w 2022 r.

edit: 22.08.2022

Ustawa z dn. 11 marca 2022 r. o obronnie Ojczyzny wprowadza nowy rodzaj stypendium dla kandydatów na żołnierzy. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 4 lipca 2022 r. wprowadza na podstawie ustawy nowe przepisy, które obowiązują od 9 lipca 2022 r. Stypendium w wysokości połowy uposażenia zasadniczego szeregowego zawodowego (2 280 zł) będzie mógł otrzymać student cywilny, który jest zainteresowany powołaniem do zawodowej służby wojskowej – pod warunkiem że studiuje na kierunku przydatnym dla sił zbrojnych (69 kierunków w tym inżynieria bezpieczeństwa i bezpieczeństwo wewnętrzne).

Zapisy ustawy określają że:

1. Minister Obrony Narodowej może przyznać osobie zainteresowanej powołaniem do zawodowej służby wojskowej, na jej wniosek, stypendium na naukę w uczelni wyższej, na kierunku zapewniającym nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych.
2. Wniosek o przyznanie stypendium składa się do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w terminie do 31 sierpnia
3. Warunkiem przyznania stypendium jest podpisanie umowy, w ramach której osoba, której przyznaje się stypendium, zobowiązuje się do:
1) ukończenia szkolenia podstawowego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przed rozpoczęciem drugiego roku nauki, po którym zostanie przeniesiona do pasywnej rezerwy;
2) nieodpłatnego uczestniczenia w ćwiczeniach wojskowych żołnierzy pasywnej rezerwy, w wymiarze przewidzianym w umowie;
3) uczestniczenia w zajęciach w Szkole Legii Akademickiej;
4) ukończenia kursu oficerskiego i zdania egzaminu na oficera;
5) złożenia wniosku o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej i pozostawanie w tej służbie przez okres określony w umowie nie krótszy niż 5 lat.
4. W przypadku niespełnienia warunków określonych w umowie wskazanej w ust. 3 osoba, która podpisała umowę, zwraca wypłacone stypendium na zasadach określonych w tej umowie.

Szczególowe warunki w poniższych dokumentach:

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022 poz. 655, Art 112 i Art. 113)

Rozporządzenie Ministra  Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy ( Dz. U. 2022 poz. 1447)

dodano: 17.08.2022

 

————————————————–

 

Pierwsza Konferencja Naukowo-Techniczna „Aktualne problemy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w budownictwie”

 „Aktualne problemy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w budownictwie”, to tytuł konferencji która odbędzie się na Politechnice Warszawskiej w dniach 26- 27 października 2022 r.. Celem wydarzenia  jest propagowanie wiedzy z zakresu nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz organizacyjnych służących poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach. Organizatorami są: Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Termin nadsyłania tytułów oraz streszczeń artykułów na adres  konferencja.bhp@pw.edu.pl: 29.07.2022 r. 
Termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów: 31.08.2022 r.
Udział w Konferencji, w tym publikacja są bezpłatne.
Tematyka: 
– nowoczesne rozwiązania podnoszące poziom bezpieczeństwa pracy;
– aspekty prawne związane z bezpiecznym prowadzeniem robót budowlanych;
– zarządzanie budową ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy; 
– uwzględnienie bezpieczeństwa pracy w fazie planowania oraz projektowania inwestycji budowlanej; 
– bezpieczne prowadzenia robót podczas realizacji kontraktów infrastrukturalnych; 
– wykorzystanie oprogramowania klasy BIM w celu redukcji zagrożeń na etapie budowy oraz eksploatacji obiektów budowlanych.

INFORMACJE: https://konferencjabhp2022.il.pw.edu.pl/ , e-mail: konferencja.bhp@pw.edu.pl

 

okręgowy inspektorat pracy konferencja BHP

dodane: 20.07.2022

———————————————

Do 12 sierpnia można zgłaszać chęć podjęcia nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Kształcenie w KSAP trwa ok. półtora roku, ma charakter stacjonarny, ciągły bez podziału na semestry.
Nie może być łączone ani z pracą, ani z nauką w innych instytucjach.

Jak informuje KSAP:
– każdy słuchacz KSAP otrzymuje stypendium opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (4900 zł brutto),
– słuchacze KSAP posiadają obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytalno-rentowe, wypadkowe, zdrowotne),
– okres kształcenia w KSAP zalicza się do uprawnień pracowniczych,
– słuchaczom KSAP, którzy przed rozpoczęciem kształcenia byli pracownikami administracji publicznej, na okres kształcenia w KSAP przysługuje urlop bezpłatny.

Kształcenie w KSAP zapewnia absolwentom wszechstronne przygotowanie do przyszłej pracy w administracji publicznej. Zdobyte dyplomy uprawniają ich do uzyskania statusu urzędnika służby cywilnej, a nabyte umiejętności dają im solidne podstawy rozwoju dalszej profesjonalnej kariery. Ponad 1 300 absolwentów KSAP pracuje na wszystkich szczeblach administracji publicznej w kraju i za granicą. Zgodnie z ustawą o KSAP absolwenci Szkoły są zobowiązani do podjęcia pracy w urzędach administracji na stanowiskach postawionych im do dyspozycji przez Prezesa Rady Ministrów. Oferowane absolwentom stanowiska pracy to przeważnie stanowiska: specjalisty, starszego specjalisty, głównego specjalisty, rzadziej naczelnika wydziału. Dalsza kariera i szanse awansu zależą od zaangażowania absolwenta.

Harmonogram rekrutacji 2022:

I etap ankieta dotycząca zaangażowania w nieodpłatną działalność na rzecz dobra wspólnego (przesyłana wraz ze zgłoszeniem w terminie od 15 czerwca do 12 sierpnia 2022 r.)

sprawdzian umiejętności oraz sprawdzian wiedzy ogólnej (26 sierpnia 2022 r.)

sprawdzian znajomości języka obcego oraz test sytuacyjny (27 sierpnia 2022 r.)

II etap – ocena zintegrowana test MAPP (3-7 września 2022 r.) sesja assessment center (AC) (12-30 września 2022 r.)

III etap rozmowy kwalifikujące (11-13 października 2022 r.)

 

Więcej informacji o rekrutacji znajduje się na stronie:

https://ksap.gov.pl/ksap/ksztalcenie-stacjonarne/rekrutacja-2022

dodano: 19.07.2022                                                    zgłoszenia do: 12.08.2022

————————————————————–

Mobbing, dyskryminacja, molestowanie w miejscu pracy- webinar Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie zaprasza na webinar, który odbędzie się 15 lipca 2022 r. o godz. 10:30. Tematem szkolenia będą: mobbing, dyskryminacja, molestowanie w miejscu pracy. Szkolenie jest organizowane w ramach programu Państwowej Inspekcji Pracy „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”. Podczas szkolenia zostaną omówione ww. zagadnienia wraz z orzecznictwem. Przedstawiona zostanie charakterystyka poszczególnych działań zagrażających, co pozwoli na wyeksponowanie głównego źródła problemów, które skutkują eskalacją mobbingu, dyskryminacji czy molestowania. Poruszona również będzie kwestia odpowiedzialności pracodawcy za niepożądane zachowania w środowisku pracy oraz zasady tworzenia skutecznej polityki przeciwdziałania takim patologiom. Na przykładach judykatury zaprezentowane zostaną sposoby przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy.

Webinar odbędzie się zdalnie, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams 15 lipca o godz. 10:30. Zapisów nalezy dokonywać poprzez poniższy link: https://warszawa.pip.gov.pl/pl/formularz/196

dodano: 12.07.2022

———————————–

 


Szkoła Główna Służby Pożarniczej przystąpiła do III edycji projektu „Narodowa Reprezentacja Akademicka” – na rok 2022. ( umowa nr MEiN/2022/DPI/1395/NRAIII )

Do udziału w projekcie uprawnione są uczelnie publiczne i niepubliczne posiadające co najmniej 200 studentów studiów stacjonarnych, na których studiują studenci – zawodnicy szkolenia olimpijskiego, medaliści igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata seniorów i mistrzostw Europy seniorów, uniwersjad i akademickich mistrzostw świata oraz studenci-sportowcy z niepełnosprawnościami, w tym osoby niedosłyszące (spełniający kryteria opisane w dalszej części niniejszego dokumentu), a także studenci sportowcy posiadający klasy sportowe – mistrzowską międzynarodową (MM) i mistrzowską (M).

Projekt „Narodowa Reprezentacja Akademicka” wspiera proces kształcenia studentów-sportowców. W jego ramach przekazywane jest dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla studentów-sportowców realizujących karierę sportową. Program zajęć dydaktycznych realizowany jest w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego zgodnie z zaplanowaną liczbą dodatkowych godzin na danego studenta-sportowca. W III edycji projektu naszą uczelnie reprezentuje 1 student łączący karierę sportową ze studiami.

dodane:11.07.2022

————————————-

23 czerwca odbyło się spotkanie on-line z przedstawicielami EKO-KONSULT :  Panem Rafałem Frączkiem – Prezesem Zarządu oraz Panią Katarzyną Rachwalską Specjalistką ds. OOŚ. Podczas spotkania została przedstawiona działalność firmy oraz struktura Grupy Technologicznej ASE, w której skład wchodzi.

EKO-KONSULT  ma 30 lat doświadczeń w doradztwie technicznym i środowiskowym dla przemysłu i infrastruktury. Ma ogromne doświadczenie w udziale w projektach z niemal wszystkich gałęzi przemysłu. Z uwagi na nadmorską lokalizację, uczestniczy w licznych projektach w strefie morskiej i przybrzeżnej. Od 2017 roku działa w ramach Grupy Technologicznej ASE świadcząc pełen zakres usług w zakresie bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego, od wczesnego etapu, przez cały cykl życia obiektu technicznego lub inwestycji.

EKO-KONSULT oferuje Studentom SGSP kierunku inżynieria bezpieczeństwa możliwość odbycia stażu. Osoby zainteresowane  prosimy o kontakt z Działem Spraw Studenckich.

Zapraszamy do zapoznania się informacjami o firmie EKO-KONSULT oraz Grupie  Technologicznej ASE zawartymi w poniższych prezentacjach oraz na stronie internetowej.

http://ekokonsult.pl/

GRUPA_ASE

EKO-KONSULT_SGSP

dodane:06.07.2022

————————————

23 czerwca zapraszamy na spotkanie on-line z przedstawicielami firmy EKO-KONSULT. 

Webinar  dotyczy propozycji stażu dla studentów kierunku inżynieria bezpieczeństwa. Staż w firmie daje szanse realnego przygotowania zawodowego do pracy w zawodzie inżyniera bezpieczeństwa. Możliwość prześledzenia ścieżki przygotowania kompleksowego projektu do pozwolenia na budowę oraz projektów wykonawczych dla dużych inwestycji przemysłowych. Od Kuchni. Na realnych projektach.

Osoby zainteresowane stażem proszone są o kontakt z Działem Spraw Studenckich.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami dotyczącymi działalności firmy:

EKO-KONSULT_SGSP

GRUPA_ASE

dodano: 15.06.2022

———————–

 

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II adresowane są do uczniów i studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych bądź rodzinnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne. To inicjatywa, której początki sięgają 2005 roku. Stypendia to nie tylko wsparcie finansowe, ale także autorski program edukacyjny, który umożliwia jego uczestnikom wszechstronny rozwój, zapewnia im możliwość realizowania własnych pomysłów, pobudza do podejmowania nowych wyzwań i stawiania sobie ambitnych celów.

Nabór wniosków o stypendia (edycja 2022/2023) dla STUDENTÓW prowadzony będzie od 01/09/2022 do 10/10/2022  (Ze względu na to, że termin składania wniosków ustalony uchwałą stypendialną w tym roku wypada w weekend jest to najbliższy dzień roboczy przypadający po tej dacie).

Kto może zostać stypendystą? O stypendium mogą studenci warszawskich uczelni do ukończenia 26. roku, którzy spełnią łącznie następujące wymagania:
– spełniają kryteria formalne: średnia ocen nie może być niższa 3,5 studenci
– miesięczny – dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać 2000 zł
– twórczo angażują się w różnego rodzaju inicjatywy czy projekty, biorą udział w wolontariacie akcyjnym czy długoterminowym, odnoszą sukcesy na polu naukowym, sportowym czy artystycznym i mogą to udokumentować.
Wypełnią poprawnie wniosek i złożą go wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym terminie w Centrum Myśli Jana Pawła II. Ważna informacja: spełnienie podstawowych, formalnych kryteriów gwarantuje tylko, że wniosek zostanie rozpatrzony pod kątem merytorycznym. Nie oznacza to, że stypendium zostanie przyznane automatycznie. Program stypendialny ma określoną pulę stypendiów do rozdysponowania, co oznacza, że stypendia przyznawane są rankingowo. Otrzymują je najlepsi z kandydatów.

po dodatkowe informacje zapraszamy na stronę:

https://www.centrumjp2.pl/stypendia/o-stypendiach/

—————————–

Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej zaprasza na drugą edycją projektu Młodzi na rynku pracy! Jest to okazja do nabycia nowych umiejętności i wiedzy, która jest niezbędna w dzisiejszym świecie. Wśród poruszanych zagadnień będzie sytuacja finansowa studentów w Polsce czy zdrowie psychiczne. Odbędą się webinary z ekspertami, infografiki oraz liczne niespodzianki.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie:

https://psrp.org.pl/mlodzi-na-rynku-pracy-vol-2/

——————————–

Ambasada USA i American Corners zapraszają nauczycieli, rodziców i młodzież na cykl bezpłatnych warsztatów online pt.: Cyber(nie)bezpieczeństwa – jak się chronić”.

Nauczyciel i ekspert Łukasz Gierek zaprasza do świata bezpiecznego Internetu, pokaże jak weryfikować informacje, jak rozpoznać trolla i uniknąć manipulacji oraz dostępu nieproszonych osób do naszych wrażliwych danych. Spotkania będą odbywać się w języku polskim w czwartki w godz. 18:00 – 19:30. Można uczestniczyć w dowolnie wybranych warsztatach. Uczestnicy i uczestniczki, którzy się zarejestrują i wezmą udział we wszystkich spotkaniach otrzymają certyfikat poświadczający ukończenie całego cyklu. Osobom zarejestrowanym prześlemy link do wydarzenia na platformie MS Teams na adres email podany przy rejestracji. Cykl “Cyber(nie)bezpieczeństwa” składa się z 4 webinariów na poniższe tematy:

 12.05.2022 18:00 Jak fake news staje się newsem, a hate speech nowomową. Albert Einstein powiedział kiedyś, iż „Wadą cytatów internetowych jest to, że każdy od razu wierzy w ich prawdziwość” -postaramy się udowodnić, iż słowa wybitnego uczonego są rzeczywiście prawdą, a może nie są? Co w dzisiejszym świecie jest prawdą, a co fałszem? Jak nie płynąć z falą fake newsów i segregować wiadomości z mediów społecznościowych. Jak walczyć z hejtem? O tym wszystkim dowiesz się na tym webinarze.

Rejestracja

19.05.2022 18:00 Dezinformacja w sieci, czyli ciemna strona Internetu. Wojna w XXI wieku przeniosła się do mediów cyfrowych. Gdy kiedyś zastanawialiście się jak wyglądałaby nowoczesna wojna w dobie mediów społecznościowych – to właśnie ona trwa. Została poprzedzona cyberalertami, atakami na infrastrukturę informatyczną kraju, sianiem paniki i szeroko pojętą dezinformacją – i to wszystko działo się wtedy, gdy jeszcze wojny oficjalnie nie rozpoczęto. Szeroko dostępne mass media, brak możliwości dezaktywacji Internetu w kraju atakowanym spowodowały, iż docierają do nas różne newsy, tak więc – jak odróżnić prawdę od fałszu, jak nie ulec propagandzie, jak nie udostępnić tego, czego nie powinniśmy – aby nie siać dezinformacji i paniki, jak rozpoznać trolla Internetowego, czy jak nie dać się zmanipulować informacją – o tym wszystkim dowiecie się na tym webinarze.

Rejestracja

26.05.2022 18:00 Socjotechniki i inne formy „cybermanipulacji”. „Dzień dobry, ja dzwonię do Pani/ Pana z programu czysty powiat /twoje województwo dba o zdrowie/ z prezentacją fantastycznych, super niepotrzebnych produktów w fantastycznej, super dużej cenie, gdzie do odebrania ma Pan/Pani wyjątkowy gadżet. Mogę też dzwonić do Pana/Pani w nietypowej sprawie – włamania na Państwa konto bankowe, ale mogę też wysłać fałszywego sms, sfałszować stronę banku lub… no właśnie – możliwości i prób oszukiwania zwykłego obywatela jest mnóstwo, niestety, nie znając mechanizmów internetowych lub socjotechnik coraz bardziej dajemy się oszukiwać. Jak być bezpiecznym, jak weryfikować informacje, jak nie dać się wyprowadzić w socjologiczno- marketingowy ciemny róg – dowiesz się na tym webinarze.”

 Rejestracja

02.06.2022 18:00 Deepfake – coraz bardziej prawdziwa nieprawda. Kłamstwo w kooperacji z nowoczesną technologią, bardzo sprawnie potrafi udawać prawdę, logika i kultura nie mają szans, aby bez odpowiedniej wiedzy wydostać się z mrocznej studni nieprawdy i manipulacji. Tym właśnie jest deepfake – nowoczesna technologia, która była do tej pory przyjmowana jako ciekawostka z krainy sci-fi, czy jako pokaz możliwości telewizji i mediów przyszłości – dziś stała się skutecznym orężem w sianiu nieprawdy i dezinformacji. Orężem bardzo potrzebnym, aby sterować społeczeństwem, ale także aby być częścią taktyki wojskowej zmieniającej losy świata. Czy da się odróżnić foto manipulację od prawdy – są na to sprawdzone metody, o których opowiem, czy da się odróżnić deepfake od prawdy… na to pytanie postaram się odpowiedzieć na tym webinarze.

Rejestracja

Więcej informacji o cyklu na stronie: https://pl.usembassy.gov/pl/webinary/

 Kontakt: Biuro ds. Kultury − Ambasada USA w Warszawie

dodane: 16.05.2022 r.

 

—————————————————–

Miło nam poinformować że w wyniku rekrutacji na stanowiska stażowe w firmie Honeywell Fire & PAVA Solutions  zatrudnionych zostało dwoje naszych studentów. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów !.
Jednocześnie zapraszamy innych pracodawców chcących przedstawić swoją ofertę do kontaktu z Biurem Karier SGSP.

—————————————————–

PRAKTYKI STUDENCKIE W ABW

Po więcej informacji zapraszamy do zakładki PRAKTYKI/STAŻE

Dodane: 20.04.2022

———————————————————

Webinar z przedstawicielami firmy Calanbau TPI Sp. z o.o.

 

26 kwietnia 2022 r. o godz 9.30 zapraszamy na webinar z przedstawicielami firmy Calanbau TPI Sp. z o.o.. Firma ma 30-letnie doświadczenie w branży ppoż na rynku międzynarodowym. Celem spotkania jest przedstawienie studentom i absolwentom SGSP oferty zatrudnienia. Naszymi gośćmi będą pracownicy firmy, którzy przedstawią strukturę firmy, możliwości rozwoju oraz charakterystykę pracy serwisie firmy. Zapraszamy serdecznie !!

zapisz się wypełniając formularz  https://teams.microsoft.com/registration/7NCzRJdDyEGZhWE1865drw,M7B1qvcKtE6JrRul579iYQ,N4H7YGzXAEm465pKb-HvNg,2puT7OB-l0adzmfLZLAgKg,ScJblyR3bEezY0fK7xzL0g,OcHQR8vhPUS8wgpkHYr79w?mode=read&tenantId=44b3d0ec-4397-41c8-9985-6135f3ae5daf

klauzula informacyjna webinar

dodane: 15.04.2022

—————————————————————–

PLEBISCYT POLSKIEGO RADIA CZWÓRKI „NIEPRZECIĘTNI 2022”

Jeszcze do 17 kwietnia można przesyłać zgłoszenia do plebiscytu „NIEPRZECIĘTNI 2022”. Czwórka adresuje swoją akcję do osób między 18. a 35. rokiem życia mających niesamowite pasje, wyjątkowe umiejętności, czy robiących coś ciekawego. Do tych, którzy na co dzień podejmują nietypowe działania, mają niebanalne zainteresowania, tworzą wyjątkowe rzeczy. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest wiek między 18 a 35 rokiem życia.

Kandydatury można zgłaszać spośród rodziny, przyjaciół, znajomych czy współpracowników, można też zgłosić samego siebie.

Spośród wszystkich nadesłanych kandydatur, kapituła plebiscytu wybierze 10 finalistów i ogłosi ich nazwiska 16 maja. W drugim etapie konkursu, to słuchacze wybiorą zwycięzcę spośród szczęśliwej dziesiątki. Od 16 maja do 12 czerwca będzie można głosować na swojego faworyta poprzez stronę czworka.online. Wyniki głosowania i nazwisko „Nieprzeciętnego 2022” poznamy na uroczystej gali finałowej, zaplanowanej na 23 czerwca w Studiu Polskiego Radia im. W. Szpilmana. Po dodatkowe informacje zapraszamy na stronę Czwórki 

dodane: 12.04.2022

—————————————–

Program płatnych praktyk letnich „zaFUNDuj sobie przyszłość”

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej już po raz siódmy uruchamia program płatnych praktyk letnich „zaFUNDuj sobie przyszłość”. Program kierowany jest do studentów, którzy nie ukończyli 26 lat. Podczas praktyk uczestnicy pozyskają cenną wiedzę z zakresu funduszy europejskich oraz poznają zasady działania administracji rządowej, a za ich czas  otrzymają wynagrodzenie w wysokości 2 856,5 zł brutto miesięcznie.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej – zafunduj sobie przyszlość program płatnych praktyk letnich

dodane: 31.03.2022, aktualizacja 12.04.2022

——————————————–

 

Webinar z przedstawicielem firmy Cost Care Consulting

 

Cost Care Consulting to specjalistyczna firma konsultingowa w zakresie innowacyjnych rozwiązań Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie audytu oraz finansowania zidentyfikowanych obszarów BHP w celu poprawy bezpieczeństwa pracy. Obecnie firma ma do zaoferowania studentom SGSP specjalizacji Inżynieria bezpieczeństwa pracy (BHP) płatny staż.

6 kwietnia 2022 r. odbył się webinar dotyczący oferty płatnego stażu, który oferuje firma. Pan Artur Wrzosek, przedstawiciel Cost Care Consulting przedstawił zakres stażu i oczekiwania wobec kandydatów. Rónorodność  zakresu obowiązków jakie czekają na stażystę jest świetną okazją do praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów. Zapraszamy do aplikowania na staż.

KLAUZULA INFORMACYJNA WEBINAR

 

dodane: 30.03.2022, aktualizacja 07.04.2022 r.

———————————————

 

Oferta stażu w Honeywell Fire & PAVA Solutions

Miło nam poinformować że w wyniku tej rekrutacji dwoje naszych studentów znalazło zatrudnienie w firmie . Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

dodane: 27.04.2022
24 marca  odbył się webinar zorganizowany przez Biuro Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
z Panem Marcinem Cichym przedstawicielem firmy Honeywell Fire & PAVA Solutions

Firma Honeywell Fire & PAVA Solutions jest wiodącym producentem systemów sygnalizacji pożarowej i sterowania gaszeniem ESSER, Notifier, System Sensor, KAC, Morley, Xtralis/VESDA, FAAST oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych Variodyn, Intevio, HN Series.

Podczas spotkania :

 • przybliżono zakresu działalności firmy Honeywell Fire & PAVA Solutions,
 • odbyła się prezentacja produktów i systemów oraz przykładowych obiektów i realizacji,
 • omówiono możliwości podjęcia stażu w firmie w dziale ofertowym, sprzedażowym, szkoleniowym oraz technicznym lub dziale marketingu. Staż daje możliwość docelowego zatrudnienia na pełen etat. W ramach stażu osoba będzie odpowiedzialna za poniższe obszary:
  ▪ Przygotowanie ofert systemów SSP, SUG, DSO
  ▪ Analiza dokumentacji obiektów, projektów systemów, optymalizacja rozwiązań
  oferowanych przez Honeywell dla danego projektu
  ▪ Obliczenia systemów zasysających (PipeIQ, Aspire), bilanse prądowe w systemach SSP,
  DSO, symulacje akustyczne (EASE)
  ▪ Administracja danych szkoleniowych, wsparcie przygotowania szkoleń
  ▪ Wsparcie prac administracyjnych działu marketingu i komunikacji
  ▪ Testy nowych produktów przez wprowadzeniem na rynek (NPI)
  ▪ Testy zgłaszanych usterek produktów od klientów
  ▪ Testy wydajnościowe systemu, nietypowych konfiguracji
  ▪ Wsparcie prac z przygotowaniem dokumentacji i zestawów testowych przy certyfikacji i
  dopuszczaniu urządzeń w CNBOP
  ▪ Zarządzanie zasobem dokumentacji produktów na serwerze firmowym i stronie www
  ▪ Przygotowanie, aktualizowanie prezentacji szkoleniowych, sprzedażowych
  ▪ Przygotowanie grafiki obrazującej sposób działania urządzeń, zasady projektowania,
  montażu, instalacji, konfiguracji, serwisu
  ▪ Przygotowywanie projektów systemów SSP, SUG, DSO – część opisowa, obliczenia,
  zestawienia materiału, rysunki, schematy blokowe, zestawy dokumentacji wyrobów
  ▪ Tłumaczenie dokumentacji i oprogramowania
 • zaprezentowano propozycje zagadnień prac inżynierskich/magisterskich z tematyki systemów sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych.Tematyka przykładowych prac dyplomowych to:
  • Stworzenie aplikacji symulującej panel obsługi centrali sygnalizacji pożarowej w celach szkoleniowych operatorów, serwisantów systemów
  • Opracowanie narzędzia do synchronizacji pamięci zdarzeń z wielu central sygnalizacji pożarowej w systemie SSP ESSER z filtrowaniem zdarzeń
  • Opracowanie przeglądarki dokumentacji produktowej z wyszukiwarką wg tagów w nazwie pliku 
  • Testy porównawcze odporności na fałszywe alarmy czujek punktowych ESSER IQ8 różnych typów
  • Opracowanie oprogramowania: kreatora zestawienia materiału na podstawie kwestionariusza ▪ Opracowanie aktywnego dokumentu WORD tworzącego opis do projektu systemu sygnalizacji pożarowej na podstawie kwestionariusza
  • Testy systemów zasysających przy pionowym montażu rurek (szyby windowe) i wpływu efektu kominowego na skuteczność detekcji
  • Opracowanie schematów i animacji szkoleniowych obrazujących różne procedury alarmowania w systemach SSP (dwustopniowe/jednostopniowe, weryfikacja alarmu, koincydencje itdp.

Osoby zainteresowane stanowiskiem stażysty proszę o przesłanie CV i kontakt:

Marcin Cichy Product & Appl/Sys Sales Manager
Honeywell Sp. z o.o. Domaniewska 39
02-672 Warsaw, Poland
tel 22 60 61 004 ,  694 424 680
marcin.cichy@honeywell.com
www.hls-poland.co

dodane: 25.03.2022


————————————————————————————

 

Ruszył kolejny nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na wyjazd do USA – Graduate Student Award 2023-24, Junior Research Award 2023-24, Senior Award 2023-24 i STEM Impact Award 2022-23. Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych, który od 75 lat wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami. Wśród absolwentów i absolwentek programu znajduje się m.in. 61 laureatów Nagrody Nobla i 89 laureatów nagrody Pulitzera. W Polsce Program Fulbrighta działa już od ponad 60 lat i liczy ponad 5000 absolwentek i absolwentów, którzy niejednokrotnie podkreślają, że jest to program, który po prostu zmienia życie.

 

Fulbright Graduate Student Award 2023-24 to program dla osób zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego lub trzeciego stopnia w USA, zapewniający finansowanie pierwszego roku nauki w kwocie do 47 000 USD, z możliwością przedłużenia na kolejny rok. Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration). Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną uczelnię wyższą. Nabór wniosków trwa do 22 kwietnia. Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/graduate-student-award/

Fulbright Junior Research Award 2023-24 to program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór wniosków trwa do 27 maja. Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/junior-award/

Fulbright Senior Award 2023-24 to program umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA (tj. amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowa). Stypendium, trwające od 3 do 10 miesięcy, skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór wniosków trwa do 27 maja Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/senior-award/

 Fulbright STEM Impact Award 2022-2023 to program dla osób, które kierują projektami badawczymi z obszarów STEM i są zatrudnione w polskich instytucjach akademickich i naukowych. Stypendium pozwala na realizację krótkoterminowego (2-6 tygodni) projektu badawczego i/lub dydaktycznego oraz na poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucjach w USA. Przyjmowane są wnioski z dyscyplin wchodzących w zakres dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nabór wniosków trwa do 27 maja. Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/stem-impact-award/

 Fulbright Specialist 2022-23 to program polskich instytucji zainteresowanych udziałem w programie Fulbright Specialist 2022-23. Program umożliwia nawiązanie współpracy z wybitnymi amerykańskimi specjalistami i specjalistkami oraz wspólną realizację projektu (2- 6 tygodni). Wnioski na wizyty w Polsce mogą składać instytucje wyrażające gotowość przyjęcia Specjalisty do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych. W tegorocznym naborze priorytetowo traktowane są projekty poświęcone udostępnianiu, upowszechnianiu i wdrażaniu najlepszych praktyk na rzecz innowacyjnej edukacji. Nabór wniosków trwa do 11 kwietnia Więcej informacji: https://fulbright.edu.pl/specialist/ Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://fulbright.edu.pl/rekrutacja-2022/

opracowano na podstawie materiałów promocyjnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

 

————————-

 

Poznań Biznes Partner i Polska Fundacja Przedsiębiorczości zapraszają na cykl bezpłatnych szkoleń, wykładów i doradztwa biznesowego. Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty usług w marcu. https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/pinboard.html?instance=1033&lang=pl . Już 8 marca szkolenie „Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej „Wsparcie w Starcie” – szansą na założenie i rozwój przedsiębiorstwa”.https://www.poznan.pl/mim/msp/pinboard,1033/pozyczka-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-wsparcie-w-starcie-szansa-na-zalozenie-i-rozwoj-przedsiebiorstwa,31726.html

—————————-

Firma CALANBAU-TPI zajmuje się ochroną przeciwpożarową budynków, czyli znajdowaniem odpowiednich rozwiązań technicznych i proponowaniem rozwiązań w zakresie instalacji przeciwpożarowych, które dokładnie i jednocześnie w ekonomiczny sposób chronią przed ryzykiem. CALANBAU-TFI zaprasza do współpracy, oferując możliwość zatrudnienia i jednoczesnego studiowania.

OFERTA CALANBAU-TPI

 
 

 

 
 

okreowy inspektorat pracy konferencja BHP

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

JTI GBS Poland sp. z o.o poszukuje kandydata na stanowisko Starszego Inspektora ds. BHP. Doświadczenie zawodowe nie jest warunkiem koniecznym jednak ze względu na międzynarodowy charakter firmy wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego. Pracodawca oferuje atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet benefitów i bonusów.

link do ogłoszenia:

https://www.pracuj.pl/praca/ehs-senior-inspector-and-p-c-associate-warszawa-zelazna-51-53,oferta,1002321751

dodane: 24.01.2023

———————————————–

Agencja pracy GoWork.pl poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty ds. BHP.

link do oferty:

https://gowork.pl/url/oferta/specjalista-ds.-bhp,warszawa

dodane:24.01.2023

———————————————

 

 

 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaprasza do kandydowania na wolne stanowiska pracy:

inspektor BHP/BHS , zapraszamy do zapoznania się z ofertą

inspektor PPOŻ, zapraszamy do zapoznania się z ofertą

funkcjonariusz ABW, zapraszamy do zapoznania się z ofertą

 

dodano: 01.12.2022, aktualizacja 23.01.2022

—————————————–

ASSA ABLOY to globalny lider w dziedzinie kompleksowych systemów zabezpieczeń budynków. Obecnie spółka jest wiodącym producentem przeciwpożarowych drzwi stalowych, drewnianych, drzwi i ścianek profilowych, przeciwpożarowych bram i kurtyn oraz oddzieleń bez odporności ogniowej w Polsce. Obecnie poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. Ofertowania

 dodane:17.01.2023

—————————————-

Instal Fire Sp. z o.o to firma działająca w branży ochrony przeciwpożarowej, świadcząca kompleksowe usługi doradztwa technicznego, projektowania, montażu i uruchamiania instalacji przeciwpożarowych zatrudni osobę na stanowisko:

Inspektor ds. ppoż. / Inżynier Bezpieczeństwa Pożarowego, zapraszamy do zapoznania się z ofertą

dodane: 12.12.2022                

——————————————————————————

 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

 1. inspektor ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego
  w Delegaturze Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola
  Termin składania dokumentów: 1 grudnia 2022 r.
  UM.5893.2022.ZK.EFI – ogłoszenie – inspektor ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego
 2. podinspektor ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego
  w Wydziale Wsparcia i Rozwoju Technicznego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Termin składania dokumentów: 1 grudnia 2022 r
  UM.5894.2022.ZK.EFI – ogłoszenie – podinspektor ds. bezpieczeństwa i porzadku publicznego

dodano: 22.11.2022                                                   ważność oferty: 01.12.2022

————————————————————–

 

Feuer to usługi i szkolenia bhp na najwyższym poziomie w Polsce. Wiemy to od naszych Klientów, którzy będąc największymi, międzynarodowymi korporacjami wybierają właśnie nas do realizacji szkoleń bhp, oraz do wsparcia niestandardowych i trudnych projektach bhp.

Dołącz do nas! Poszukujemy:

OFFICE MANAGER
Wymagania:

 • dostępność czasowa 0,5 – 0,75 etatu
 • dobra organizacja pracy
 • dokładność i sumienność 
 • dobra znajomość pakietu Office (Word, Excel, Power Point)
  Zadania: 
 • koordynacja pracy biura i korespondencji
 • obsługa korespondencji biurowej, wysyłek etc.
 • tworzenie dokumentacji poszkoleniowej
 • obsługa klientów


  KOORDYNATOR SZKOLEŃ

  Wymagania: 

 • dostępność czasowa 1 etat
 • dobra organizacja pracy
 • dokładność i sumienność
 • dobra znajomość pakietu Office (Word, Excel, Power Point)
 • mile widziana dobra znajomość jęz. angielskiego
 • mile widziana znajomość tematyki bhp lub ppoż
  Zadania: 
 • koordynacja pracy biura i korespondencji
 • obsługa korespondencji biurowej, wysyłek etc.
 • tworzenie dokumentacji poszkoleniowej
 • obsługa klientów

  Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@feuer.pl

  dodano: 22.11.2022
  ————————————————————————————————

Instytut Badawczy Leśnictwa prowadzi badania i prace rozwojowe w zakresie: zalesiania i odnawiania lasu, pielęgnacji, użytkowania, a także ekologii, ochrony przyrody, genetyki oraz ekonomiki i polityki leśnej. Instytut aktywnie uczestniczy w opracowaniu, na rzecz organów władzy państwowej, aktów prawnych oraz innych dokumentów, w tym wynikających z międzynarodowych konwencji i porozumień, a także Polityki Leśnej Państwa. IBL OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA DO LABORATORIUM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LASU W SĘKOCINIE STARYM, szczegóły oferty poniżej:

asystent – Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu tent/uploads/2022/10/ogloszenie-strona-wwwI

dodano: 24.10.2022                                            oferta ważna do: 05.12.2022

———————————-

 

INBEPO Sp. z o. o. to specjalistyczna firma działające na terenie Wrocławia zajmująca się projektowaniem i doradztwem w dziedzinie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Obecnie oferuje zatrudnienie absolwenta wydziału inżynierii bezpieczeństwa pożarowego SGSP na stanowisku:

 INŻYNIER POŻARNICTWA

INFEBO.PL

dodane:23.09.2022                               


——————————————-

Międzynarodowa firma oferująca usługi technicznej obsługi budynków (Facility Management) w zakresie projektowania, realizacji i serwisu instalacji gaszeniowych oraz instalacji automatyki budynkowej poszukuje osoby na stanowisko:

Inżynier Serwisu Instalacji Ppoż

dodane:23.09.2022                                            ważność oferty:21.10.2022

———————————————

 

 

Empik to firma, w której pracuje ponad 3600 osób. Ma 250+ salonów w całej Polsce w ponad 130 miastach. W Biurze Głównym w Warszawie pracuje ponad 600 specjalistów. Nad prawidłowym funkcjonowaniem strony empik.com oraz aplikacji mobilnych pracuje dział IT, w którym zatrudnione jest ponad 100 osób.   Dzięki ciągłemu rozwojowi ma ponad 4 mln użytkowników empik.com oraz powyżej 2 mln użytkowników empikfoto. Firma obecnie poszukuje kandydatów na stanowiska:

Asystent/ka Działu HR
Junior Marketing Automation Specialist

dodane:06.09.2022               

—————————–                 


Inspektorat ochrony Przeciwpożarowej Politechniki Warszawskiej poszukuje kandydata na stanowisko specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej w pełnym wymiarze czasu pracy. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej

dodane: 02.09.2022                                              oferta ważna do:18.09.2022

————————-

Prężnie rozwijająca się firma działająca w branży ochrony przeciwpożarowej, świadcząca kompleksowe usługi doradztwa technicznego, projektowania, montażu, uruchamiania oraz serwisu instalacji przeciwpożarowych zatrudni osobę na stanowisku: Pracownik serwisu urządzeń przeciwpożarowych.
Wymagania:
• znajomość urządzeń przeciwpożarowych,
• uprawnienia SEP,
• prawo jazdy kategorii B,
• samodzielność,
• sumienność,
• zaangażowanie,
• dbałość o powierzony sprzęt,
• mile widziane znajomość przepisów przeciwpożarowych.
Oferujemy:
• umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym,
• możliwość uczestniczenia w szkoleniach branżowych,
• niezbędne narzędzia pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: biuro@instalfire.pl

dodane: 17.08.2022

————————————————

Dowódca Jednostki Wojskowej 3934 w m. Olszewnica Stara, poszukuje pracownika resortu obrony narodowej na stanowisko:

Inspektor BHP

dodane: 11.08.2022                                oferta ważna do: 21.08.2022                          

———————————-

W ramach rozwoju firma Data Center Solutions obecnie poszukuje osoby na stanowisko:

 IT Junior Specialist 2022

dodane: 10.08.2022                                                                  oferta ważna do:26.08.2022 r.

———————————

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko „kandydat na podinspektora pracy”.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały m.in. – kontrole zakładów pracy w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, a także legalności zatrudnienia cudzoziemców i obywateli polskich, – badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Miejsce pracy:

OIP Warszawa, ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa;  OIP Warszawa Oddział Ciechanów, ul. Ściegiennego 9, 06-400 Ciechanów;  OIP Warszawa Oddział Płock, ul. 1 Maja 7a, 09-402 Płock; OIP Warszawa Oddział Siedlce, ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce.

kandydat na podinspektora pracy

ważność oferty: 29.07.2022                          dodane:12.07.2022

————————————–

Inspektorat ochrony Przeciwpożarowej Politechniki Warszawskiej poszukuje kandydata na stanowisko specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej w pełnym wymiarze czasu pracy w Inspektoracie Ochrony Przeciwpożarowej Politechniki Warszawskiej.

Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej Politechnika Warszawska

 

oferta ważna do:  22.07.2022                                             dodano:11.07.2022

————————————–

STRAŻPOL to firma działająca w branży ochrony przeciwpożarowej od 2009 roku. Zespół tworzą doświadczeni inżynierowie i technicy pożarnictwa, specjaliści BHP oraz wykwalifikowani serwisanci i monterzy sprzętu ppoż.  Ma na swoim koncie wiele zrealizowanych projektów na różnego rodzaju obiektach. Od centrów handlowych i marketów, przez obiekty przemysłowe i centra logistyczne, do hoteli, placówek oświatowych, budynków biurowych i administracji państwowej. W związku z intensywnym rozwojem działalności, poszukuje kandydatów do pracy na terenie Warszawy oraz całego kraju, na stanowisko: 

Monter/konserwator instalacji niskoprądowych ppoż.

dodane:11.07.2022

————————————-

Grupa NEUCA jest jedną z największych w Polsce firm medycznych rozwijającą się jednocześnie w kilku kluczowych obszarach rynku zdrowia. Daje to naszym pracownikom wyjątkowe możliwości tworzenia innowacyjnych rozwiązań, zmieniających jakość życia pacjentów. Jesteśmy dystrybutorem farmaceutyków w Polsce, liczącym się producentem, posiadamy największą liczbę ośrodków badań klinicznych, rozwijamy sieć przychodni, jesteśmy również promotorem licznych startupów i innowacyjnych rozwiązań medycznych. Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko

Specjalisty ds. Przeciwpożarowych  

 

dodane:22.06.2022

———————–

Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa Sp. z o.o. i Siniat Sp. z o.o. wchodzą w skład grupy kapitałowej Etex Building Performance – dywizji międzynarodowego koncernu Etex Group, będącego jednym ze światowych liderów na rynku rozwiązań budowlanych i biernej ochrony przeciwpożarowej. Obecnie wśród absolwentów SGSP poszukiwany jest kandydat  na stanowisko

Specjalisty ds. technicznych dla marki Siniat

oferta ważna do 10.07. 2022 r.                                                      dodane: 22.06.2022

———————–

 

Instytut Badawczy Leśnictwa ogłasza konkurs na stanowisko „Asystenta do laboratorium ochrony przeciwpożarowej lasu” w Sękocinie Starym. Masz  tytuł magistra uzyskanego na kierunku inżynieria bezpieczeństwa, cechuje Cię dociekliwość, pracowitość, sumienność, inicjatywność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole oraz gotowość i zainteresowanie dalszym rozwojem naukowym zapraszamy do kandydowania na to stanowisko.

OFERTA PRACY ASYSTENT

oferta ważna 31.08.2022 r.                                                           dodane: 15.06.2022

————————————-

Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Bydgoszczy poszukuje funkcjonariuszy, praca polega na  wykonywaniu zadań mających na celu realizację zadań ustawowych CBA, tj. skuteczne zwalczanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczanie działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

Funkcjonariusz CBA

oferta ważna 30.06.2022                                                        dodane 13.06.2022

——————————————

 

FOAMAX to polska firma, działająca od 2012 roku, specjalizująca się w tematyce zagadnień związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym kierowanym w szczególności do branży logistycznej, budownictwa przemysłowego, infrastruktury strukturalnej, wojskowej czy budynków użyteczności publicznej.

Specjalista ds. serwisu

dodane: 06.06.2022

—————————————

Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie oferuje pracę na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa na stanowisku:

Inspektor BHP Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

dodane : 01.06.2022


—————————————-

PWPW S.A. jest jedną z najnowocześniejszych firm w branży security printing. Tworzymy bezpieczne i innowacyjne rozwiązania dla administracji, przedsiębiorców i każdego z nas. Zatrudniamy ponad 2000 pracowników. W naszych zespołach spotkasz profesjonalistów z różnych dziedzin, zarówno poligrafów, pracowników produkcyjnych jak i programistów, handlowców, specjalistów z obszaru security oraz administracji i marketingu. Aktualnie PWPW S.A. oferuje zatrudnienie na stanowisku

Specjalista / -ka ds. BHP

dodane:24.05.2022

————————-

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który uruchamia ok. 380 pociągów dziennie. Łączy centra miast oraz ośrodki turystyczne, a także umożliwia wygodne podróżowanie po Europie. Zatrudnia 8,5 tys. pracowników w całym kraju. Aktualnie prowadzi rekrutację  na stanowisko:

Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej, Biuro Bezpieczeństwa

dodano: 24.05.2022

————————-

Novartis Technical Operations jest produkcyjną dywizją Grupy Novartis, będącą światowym liderem w dziedzinie ochrony zdrowia, której misją jest odkrywanie nowych sposobów polepszania i wydłużania życia pacjentów. Aktualnie poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. BHP i PPOŻ

dodane: 24.05.2022

—————————

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty BHP – osoby zainteresowane pracą proszone są o składanie dokumentów do 30.05.2022 r.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych jest głównym organem dowodzenia odpowiedzialnym za dowodzenie operacyjne Siłami Zbrojnymi, przekazanymi w jego podporządkowanie zgodnie decyzją Ministra Obrony Narodowej.

Specjalista BHP

dodane: 12.05.2022

————————–

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora ds. bhp.Od kandydata oczekujemy: – posiadanie niezbędnych kwalifikacji formalnych wymaganych na tym stanowisku (co najmniej tytuł technika bhp), – znajomości co najmniej podstawowych przepisów bhp, – umiejętności prowadzenia szkoleń z zakresu bhp, – posiadania podstawowej wiedzy technicznej, – dobrej znajomości obsługi komputera, w tym programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint), – posiadania prawa jazdy kategorii „B”, – umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów. Doświadczenie zawodowe w służbie bhp będzie dodatkowym atutem. Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Oferujemy: ciekawą, pełną wyzwań pracę oraz możliwość praktycznego poznania zawodu pracownika służby bhp. Oferty zawierające CV prosimy kierować na adres e-mail: @ Odpowiadamy tylko wybranym kandydatom.

Inspektor ds. bhp

dodane:12.05.2022

——————————


Carrefour Polska Sp z o.o poszukuje do oddziału w Krakowie osoby na stanowisko Ekspert ds. BHP. Zakres obowiązków  na tym stanowisku to: nadzór i kontrola warunków BHP, doradztwo z zakresu BHP, prowadzenie szkoleń, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji, współpraca z instytucjami zewnętrznymi.

dodane: 12.05.2022

———————————————-

Selvita zapewnia multidyscyplinarne wsparcie w rozwiązywaniu unikalnych wyzwań badawczych w obszarze odkrywania leków, badań regulacyjnych, a także badań i rozwoju. Główna siedziba Spółki oraz laboratoria znajdują się w Krakowie, oddział badawczy zlokalizowany jest w Poznaniu. Ponadto Selvita posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie: w Bostonie i w pobliżu San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Rekrutacja w Selvicie jest zorientowana na rozwój zespołów i nigdy się nie kończy – regularnie zatrudniamy kolejnych kandydatów, w miarę rozwoju portfolia projektów, które realizujemy. Jesteśmy stabilnym pracodawcą z jasną perspektywą na przyszłość. Obecnie poszukiwana jest osoba na stanowisko : Młodszy Specjalista ds. BHP

dodane:12.05.2022

 —————————————–

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukową, którego misją jest działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego Państwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej. Jeśli chcesz dołączyć do zgranego zespołu i swoja pracą wpływać na podniesienie bezpieczeństwa w ochronie przeciwpożarowej aplikuj na stanowisko

Młodszego specjalisty inżynieryjno–technicznego

dodane: 05.05.2022

———————————————

Firma CALANBAU-TPI zajmuje się ochroną przeciwpożarową budynków, czyli znajdowaniem odpowiednich rozwiązań technicznych i proponowaniem rozwiązań w zakresie instalacji przeciwpożarowych, które dokładnie i jednocześnie w ekonomiczny sposób chronią przed ryzykiem. CALANBAU-TFI . Obecnie ma otwarte rekrutacje na stanowiska:

Asystent projektanta instalacji tryskaczowych  – Katowice

Specjalista ppoż – Warszawa i Katowice.

dodane:26.04.2022

———————————————

 

ASSA ABLOY to globalny lider w dziedzinie kompleksowych systemów zabezpieczeń budynków. Obecnie spółka jest wiodącym producentem przeciwpożarowych drzwi stalowych, drewnianych, drzwi i ścianek profilowych, przeciwpożarowych bram i kurtyn oraz oddzieleń bez odporności ogniowej w Polsce. Firma poszukuje osoby na stanowisko: Fire Protection Expert in Buildings

dodane: 19.04.2022

—————————————

SC Johnson (SCJ) jest jednym z wiodących na świecie producentów marek dla gospodarstw domowych. Działamy w ponad 70 krajach i sprzedajemy niemalże w każdym kraju na świecie. Co nas wyróżnia to fakt, iż jesteśmy globalną firmą rodzinną od 6 pokoleń. Jesteśmy by tworzyć z Wami gospodar¬stwa domowe od ponad wieku, a nasze produkty takie jak: Glade, Mr Muscle, Pronto, OFF czy Raid można znaleźć w domach na całym świecie.

SC Johnson obecnie poszukuje osoby do zespołu BHP na stanowisko Starszego Specjalisty ds. PPOŻ i zarządzania kryzysowego do naszej fabryki w Gorzowie Wielkopolskim. Wewnętrznie nasze stanowisko nazywa się Senior Associate, SHE Safety and Health.

Osoba pracująca na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kierowanie procesami mającymi na celu zapewnienie ochrony przeciwpożarowej zakładu. Kształtowanie systemu reagowania na sytuacje awaryjne w zakładzie. Budowanie kompetencji wśród pracowników związane z tymi tematami.

 Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji do Pani Anny Petreckiej na adres: APetrec2@scj.com

dodane: 11.04.2022

————————————————–


EKO-KONSULT jest firmą doradczą, świadczącą usługi w zakresie bezpieczeństwa dla przemysłu i środowiska, wspierając rynek energetyczny, w tym offshore w sektorach Oil&Gas oraz energetyki odnawialnej, a także inne sektory przemysłu: chemicznego, petrochemicznego, wydobywczego, oraz spożywczego. W związku z rozbudową zespołu inżynierskiego: Poszukuję do działu inżyniera lub inżynierki – z doświadczeniem w branży chemicznej/petrochemicznej/energetycznej. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

dodane: 11.04.2022

————————————

Jeżeli interesuję cie tematyka e-commerce, masz doświadczenie a w obsłudze klientów B2B może zainteresuję Cie oferta pracy firmy EMPIK. Aktualnie poszukuje do swojego zespołu

Młodszego Specjalisty Operacyjnego_Marketplace_EMPIK

dodane: 07.04.2022

————————————-

PM Group jest międzynarodową firmą projektowo – inżynierską. Od niemal 50 lat na świecie, a od 25 lat w Polsce świadczy usługi wielobranżowego projektowania, kompleksowego zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji oraz usługi doradcze dla inwestorów działających branżach: farmaceutycznej, produkcji i przetwórstwa żywności, produkcji dóbr konsumenckich, data center, technologii medycznych, zaawansowanych technologii i elektromobilności. W związku z rozbudową zespołu zajmującego się zagadnieniami Design Safety, szuka osoby na stanowisko: Asystent Inżyniera ds. bezpieczeństwa projektów

dodane: 31.03.2022

————————————–

FIRETECH to firma mająca usługi przeciwpożarowe w głównym obszarze swojej działalności. Oferuje pomoc w zakresie obowiązujących wymagań oraz przepisów przeciwpożarowych oraz profesjonalne doradztwo. Do swojego zespołu poszukuje instalatora/serwisanta systemów pożarowych oraz pracownika sprzedaży / magazynu. szczegóły dotyczące ofert.

dodane: 30.03.2022 r.

—————————————-

ASSA ABLOY to globalny lider w dziedzinie kompleksowych systemów zabezpieczeń budynków. Obecnie spółka jest wiodącym producentem przeciwpożarowych drzwi stalowych, drewnianych, drzwi i ścianek profilowych, przeciwpożarowych bram i kurtyn oraz oddzieleń bez odporności ogniowej w Polsce. Obecnie proponuje zatrudnienie w ramach stażu na poniższe stanowiska:

Młodszy specjalista ds. realizacji kontraktów staż WARSZAWA

Młodszy specjalista ds. techniczno-handlowych staż WARSZAWA

dodane: 22.03.2022 

—————————————-

Deloitte to międzynarodowa firma doradcza świadcząca usługi z zakresu: audyt, rachunkowość, doradztwo podatkowe, prawne i finansowe, zarządzanie strategiczne i operacyjne. Obecnie poszukuje osób na stanowiska:

Starszy Inspektor ds. BHP            Starszy Specjalista ds. BHP

dodane: 18.03.2022

—————————————

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa inspektor ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego w Delegaturze Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Południe Termin składania dokumentów: 21 marca 2022 r.

inspektor-ds.-bezpieczeństwa-i-porządku-publicznego

—————————————

Firma Honeywell Sp. z o.o., Dział Fire & PAVA Solutions z siedzibą w Warszawie na ul. Domaniewskiej 39 poszukuje stażystów do pracy głównie biurowej do wsparcia działu ofertowego, sprzedażowego, szkoleniowego, marketingu i wsparcia technicznego, z możliwością docelowego zatrudnienia na pełen etat. Honeywell Fire & PAVA Solutions jest wiodącym ogólnoświatowym producentem systemów sygnalizacji pożarowej i sterowania gaszeniem ESSER, Notifier, System Sensor, KAC, Morley, Xtralis/VESDA, FAAST oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych Variodyn, Intevio, HN Series (https://hls-poland.com/). Oferta stażu Honeywell

dodano: 01.03.2022

—————————————-

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. poszukuje osób na następujące stanowiska:

INSPEKTOR/SPECJALISTA/STARSZY SPECJALISTA DS. BHP 

——————————————————

Firma FAIRO zajmująca się ochrona przeciwpożarową, aktualnie   poszukuje osoby na stanowisko 

SPECJALISTY DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ , https://fairo.eu/o-nas/

——————————————————–

Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A. są producentem elementów do układów wtryskowych, stosowanych w silnikach wysokoprężnych. Pod marką WUZETEM działa na Motoryzacyjnym Rynku Części Zamiennych (Automotive Aftermarket) od 1951 roku (70 lat) i wytwarza produkty ekwiwalentne z produkowanymi przez firmy działające na rynku Oryginal Equipment Market (OEM). Spółka jest jedynym w Polsce i jednym z nielicznych na świecie producentem części zamiennych do układów wtryskowych silników wysokoprężnych, głównie rozpylaczy, elementów tłoczących oraz wtryskiwaczy. Rozwój spółki oparty jest m.in. na wprowadzaniu narzędzi wywodzących się z „Przemysłu 4.0″oraz postępie w automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. W sukcesywnie modernizowanym parku maszynowym wykorzystywane są najbardziej nowoczesne technologie. Obecnie firma poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty ds. BHP

—————————————————————-

Firma LOCAL NETWORK tworzy rozwiązania monitoringu wizyjnego, które od 2003 roku służą poprawie bezpieczeństwa mieszkańców osiedli w całym kraju. Specjalizuje się w instalacji systemów dla potrzeb dużych osiedli i budynków mieszkalnych administrowanych przez największe Spółdzielnie Mieszkaniowe i Zarządców Nieruchomości. Aktualnie do swojego zespołu poszukuje osoby na stanowisko Serwisant instalacji przeciwpożarowej

 

 

 
 

 

Gotowość i zainteresowanie dalszym rozwojem naukowym.

 
 

logo frontex

FRONTEX – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej,  jej zadania obejmują nie tylko kontrolę migracji, lecz także zarządzanie granicami i większą odpowiedzialność za zwalczanie przestępczości transgranicznej. Frontex jest uznawany obecnie za jeden z filarów unijnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Jego uprawnienia oficjalnie objęły także akcje poszukiwania i ratowania osób w sytuacjach związanych z ochroną granic morskich.

W ramach programu Blue Book Traineeship Programme można odbyć staż organizacji https://traineeships.ec.europa.eu/ . Staż jest płatny, trwa 5 miesięcy i rozpoczyna się 1 października każdego roku. Aplikacje na staże rozpoczynające się w październiku można składać od 4 stycznia 2023.
W przypadku zainteresowania odbyciem stażu w Agencji Frontex, składając aplikację należy wybrać Frontex jako preferowane miejsce odbycia stażu.
Informacje na temat stażu w Agencji Frontex oraz ogłoszenia o pracę publikowane są na stronie internetowej Agencji: https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/.
Wszelkie informacje są dostępne na stronie organizatora programu  https://traineeships.ec.europa.eu/

 

dodano: 20.12.2022

————————————————

 

Feuer to usługi i szkolenia bhp na najwyższym poziomie w Polsce. Wiemy to od naszych Klientów, którzy będąc największymi, międzynarodowymi korporacjami wybierają właśnie nas do realizacji szkoleń bhp, oraz do wsparcia niestandardowych i trudnych projektach bhp.

Dołącz do nas! Poszukujemy:

PRAKTYKANT
Wymagania:

 • dostępność czasowa 1-2 dni w tygodniu 
 • dobra organizacja pracy
 • dokładność i sumienność
 • dobra znajomość pakietu Office (Word, Excel, Power Point)
  Zadania: 
 • wsparcie przy realizacji szkoleń bhp, ppoż, pierwsza pomoc
 • możliwość uczestnictwa w szkoleniach 
 • wsparcie specjalistów bhp

  Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@feuer.pl

dodano: 22.11.2022

——————————————————————-

 

 

EKO-KONSULT ma 30 lat doświadczeń w doradztwie technicznym i środowiskowym dla przemysłu i infrastruktury. Ma ogromne doświadczenie w udziale w projektach z niemal wszystkich gałęzi przemysłu. Z uwagi na nadmorską lokalizację, uczestniczy w licznych projektach w strefie morskiej i przybrzeżnej. Od 2017 roku działa w ramach Grupy Technologicznej ASE świadcząc pełen zakres usług w zakresie bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego, od wczesnego etapu, przez cały cykl życia obiektu technicznego lub inwestycji.

Studenci SGSP kierunku inżynieria bezpieczeństwa możliwość odbycia stażu.

Osoby zainteresowane stażem prosimy o kontakt z Działem Spraw Studenckich.

Zapraszamy do zapoznania się informacjami o firmie EKO-KONSULT oraz Grupie Technologicznej ASE zawartymi w poniższych prezentacjach oraz na stronie internetowej.

http://ekokonsult.pl/

GRUPA_ASE

EKO-KONSULT_SGSP

dodane:06.07.2022

————————————————

Instytut Techniki Budowlanej Zakład Badań Ogniowych w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko Stypendysta – student/doktorant w ramach realizacji projektu badawczego OPUS LAP 20 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Metodologia Przewidywania Widzialności – nowa generacja modelu widzialności w dymie w obiektach budowlanych”

Stypendysta student/doktorant

————————————–

PRAKTYKI STUDENCKIE W ABW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia 4-tygodniowych, bezpłatnych praktyk studenckich we wrześniu 2022 roku w Warszawie. Praktyki dedykowane studentom Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, odbędą się w grupie: ANALITYCY – I, i są skierowane do studentów kierunku:

• bezpieczeństwo wewnętrzne, którzy w dniu 1 marca 2022 roku byli studentami co najmniej trzeciego roku studiów I stopnia (zaliczone 5 semestrów).

W czasie praktyk studenci będą w szczególności dokonywać tematycznych analiz źródeł otwartych zakończonych przygotowaniem dokumentów analitycznych o różnorodnym poziomie złożoności.

Jesteś zainteresowana/zainteresowany?

Przeczytaj o warunkach rekrutacji do grupy (warunki i procedura aplikacyjna zostały opisane w regulaminie praktyk). Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz zgodę Dziekana przekaż do Biura Karier SGSP z dopiskiem „grupa analitycy I”.

Termin składania aplikacji – 10 maja 2022 roku. Agencja zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia (najpóźniej do 10 czerwca 2022 roku).

—————————————-

Firma CALANBAU-TPI zajmuje się ochroną przeciwpożarową budynków, czyli znajdowaniem odpowiednich rozwiązań technicznych i proponowaniem rozwiązań w zakresie instalacji przeciwpożarowych, które dokładnie i jednocześnie w ekonomiczny sposób chronią przed ryzykiem. CALANBAU-TFI zaprasza do współpracy, oferując możliwość zatrudnienia i jednoczesnego studiowania.

OFERTA CALANBAU-TPI

Kontakt: serwis@tpi-op.pl 607 689 300

dodane: 15.04.2022

—————————————

 SC Johnson (SCJ) jest jednym z wiodących na świecie producentów marek dla gospodarstw domowych. Działamy w ponad 70 krajach i sprzedajemy niemalże w każdym kraju na świecie. Co nas wyróżnia to fakt, iż jesteśmy globalną firmą rodzinną od 6 pokoleń. Jesteśmy by tworzyć z Wami gospodarstwa domowe od ponad wieku, a nasze produkty takie jak: Glade, Mr Muscle, Pronto, OFF czy Raid można znaleźć w domach na całym świecie. Dział SHE (Safety, Health, Environment) zajmuje się dbaniem o bezpieczeństwo ludzi, w tym bezpieczeństwa pożarowego oraz środowiska naturalnego.
Naszym głównym celem jest ciągłe doskonalenie warunków pracy po to, aby nasi Współpracownicy cieszyli się dobrym samopoczuciem, zdrowiem i nie ulegali wypadkom. Na równi z tym stawiamy środowisko naturalne, ponieważ chcemy utrzymać je w jak najlepszym stanie i rozwijać się w sposób zrównoważony. Dołączając do naszego zespołu będziesz mieć okazję brać udział w procesach oceny ryzyka oraz odbiorach stanowisk pracy, maszyn i urządzeń przemysłowych. Dodatkowo będziesz odpowiadać za przeprowadzanie kampanii środowiskowych i projektów optymalizacji segregacji odpadów.

SC Johnson obecnie poszukuje osoby na stanowisko Stażysty BHP do naszej fabryki w Gorzowie Wielkopolskim.
Jeśli chcesz zacząć karierę w międzynarodowej firmie FMCG, to jest to idealny moment!
Czas trwania stażu: 6 miesięcy.

Więcej informacji na temat oferty

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji do Pani Anny Petreckiej na adres: APetrec2@scj.com

—————————————-


EKO-KONSULT jest firmą doradczą, świadczącą usługi w zakresie bezpieczeństwa dla przemysłu i środowiska, wspierając rynek energetyczny, w tym offshore w sektorach Oil&Gas oraz energetyki odnawialnej, a także inne sektory przemysłu: chemicznego, petrochemicznego, wydobywczego, oraz spożywczego.

Firma poszukuję osób z pasją do pracy, którym chce zaoferować staż . Osób zainteresowanych bezpieczeństwem przemysłowym, które patrzą na bezpieczeństwa w sposób interdyscyplinarny, ambitnych z analitycznym podejście do zadań rozumiejących fizykochemie spalania i wybuchu oraz procesy technologiczne.

Staż daje możliwość realnego przygotowania zawodowego do pracy w zawodzie inżyniera bezpieczeństwa. Możliwość prześledzenia ścieżki przygotowania kompleksowego projektu do pozwolenia na budowę oraz projektów wykonawczych dla dużych inwestycji przemysłowych „Od Kuchni. Na realnych projektach”. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIE PO UKOŃCZONYM STAŻU. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

——————————-

Cost Care Consulting to specjalistyczna firma konsultingowa w zakresie innowacyjnych rozwiązań Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie audytu oraz finansowania zidentyfikowanych obszarów BHP w celu poprawy bezpieczeństwa pracy. Obecnie firma ma do zaoferowania studentom SGSP specjalizacji Inżynieria bezpieczeństwa pracy (BHP) płatny staż. Różnorodność  zakresu obowiązków jakie czekają na stażystę jest świetną okazją do praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów. Zapraszamy do aplikowania. Szczegóły dotyczące oferty.

dodane:07.04.2022 r.

———————————

Firma STRAŻAK Piotr Żmuda, Robert Jabłoński Spółka Jawna zajmuje się ochroną przeciwpożarową. Wykonuje zabezpieczenia w każdej technologii oraz we wszystkich klasach odporności ogniowej, w budynkach biurowych, handlowych, usługowych, mieszkalnych, sakralnych, magazynowych, produkcyjnych, rafineryjnych i petrochemicznych oraz w obiektach inżynieryjnych jakimi są tunele komunikacyjne. Posiada licencje i autoryzacje wiodących producentów.

Oferta praktyk pracownik biurowy

dodane: 05.04.2022 r.

———————————

ArcelorMittal Warszawa (dawna Huta Warszawa) jest obecnie jedną z najnowocześniejszych hut stali w Europie. Produkuje wyroby długie ze stali węglowych i stopowych, wykorzystywane w przemyśle samochodowym, maszynowym, łożyskowym, w przeróbce plastycznej oraz w budownictwie. Należy do grupy ArcelorMittal największego na świecie producenta stali i wiodącej firmy wydobywczej. Obecnie poszukuje osoby na stanowisko stażysta w Dziale BHP.

dodano: 29.03.2022

——————————–

BUDIMEX to pracodawca  branży budowlanej – organizacja z wieloletnim doświadczeniem i stabilną pozycją na rynku. Działa na rynku w Polsce nieprzerwanie od 1968 roku. Zatrudnia ponad 7000 pracowników, realizując ponad 300 kontraktów w ciągu roku.Obecnie poszukuje Praktykantki/Praktykanta –  dział BHP

dodane: 29.03.2022

——————————-


Firma Honeywell Sp. z o.o., Dział Fire & PAVA Solutions z siedzibą w Warszawie na ul. Domaniewskiej 39,  poszukuje stażystów do pracy głównie biurowej do wsparcia działu ofertowego, sprzedażowego, szkoleniowego, marketingu i wsparcia technicznego, z możliwością docelowego zatrudnienia na pełen etat. Honeywell Fire & PAVA Solutions jest wiodącym ogólnoświatowym producentem systemów sygnalizacji pożarowej i sterowania gaszeniem ESSER, Notifier, System Sensor, KAC, Morley, Xtralis/VESDA, FAAST oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych Variodyn, Intevio, HN Series (https://hls-poland.com/). Oferta stażu Honeywell

dodano: 01.03.2022

 
 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości funkcjonuje od 1997 roku i wspiera tworzenie i rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na obszarze całej Polski. Fundacja oferuje bezpłatne szkolenia, które odbywają się za pośrednictwem platformy szkoleniowej. Można skorzystać z bardzo szerokiej oferty szkoleń w formule on-line lub e-learaning. Kategorie z jakich prowadzone są szkolenia to:

 • Finanse i rachunkowość,
 • Marketing i sprzedaż,
 • Technologie i infrastruktura,
 • Firma i zarządzanie,
 • Prawo,
 • Pierwszy biznes,
 • Umiejętności miękkie.

https://szkolenia.pfp.com.pl/

dodano: 01.02.2023

—————————————–

Fundacja Runmageddon od ponad 7 lat działa w obszarze sportowym i zrzesza w swoich szeregach ponad 1500 osób rocznie.
Obecnie poszukuje wolontariuszy w związku do pomocy przy organizacji biegu, jego lokalizacja to: Zalew Bardowskiego (Piotra Bardowskiego 2a Warszawa)
Proponowana strefa do obstawienia: Strefa Trasy oraz Strefy Miasteczka
Godziny Wolontariatu:
Sobota I zmiana (14.05.2022) 06:00-16:30
Sobota II zmiana (14.05.2022) 15:00-19:00
sobota NOCNY (14.05.2022) 19:00-24:00
Niedziela I zmiana (15.05.2022) 06:00-16:00
Niedziela II zmiana (15.05.2022) 15:00-19:00

– Zainteresowani pomocą w tygodniu zaproszeni są w godzinach : 7:30 – 17:30, w dniach 10.05 – 17.05.2022

Wolontariusze w zamian za wykonaną pracę maja zapewnione:
– zaliczenie praktyk lub stażu
– zaświadczenie o odbytym wolontariacie
– całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)
– koszulkę techniczną oraz bandankę Runmageddon
– bony na start w biegach lub bony na odzież SMMASH
– profesjonalną opiekę organizatorską
– ubezpieczenie NNW

Chęć udziału w Wolontariacie można zgłosić na 2 sposoby:
– przez stronę www.runmageddon.pl/wolontariat
– telefonicznie pod numerem:

Jagoda (Administracja wolontariatu) – 530 650 267,
Paulina ( koordynator wolontariatu) – 732 923 701,

RUNMAGEDON WOLONTARIAT

Drodzy STUDENCI !!!

Zachęcamy wszystkich studentów cywilnych, którzy osiągnęli z poprzedniego roku akademickiego średnią ocen co najmniej 4,0 oraz działają na rzecz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej do składania podań o srebrną lub złotą odznakę „WZOROWY STUDENT”.

Formularz wraz z wyszczególnionymi osiągnięciami potwierdzonymi odpowiednimi dokumentami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej SGSP

w terminie do 15 LISTOPADA
Wzór do pobrania tutaj

GŁÓWNE ZASADY PRZYZNAWANIA ODZNAKI:

 • Odznaka srebrna może być przyznana po ukończeniu pierwszego roku studiów, wyróżniającemu się studentowi studiów pierwszego i drugiego stopnia, który uzyskał średnią ocen za poprzedni rok akademicki na poziomie, co najmniej 4,0 (na potrzeby zasad przyznawania odznaki, średnia ocen liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen otrzymanych z zaliczeń i egzaminów, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku; przy jej wyznaczaniu bierze się pod uwagę oceny szczegółowe wraz z ocenami niedostatecznymi) i otrzymał minimum 15 punktów, zgodnie z punktacją przedstawioną w tabeli poniżej.
 • Odznaka złota może być przyznana studentowi, któremu nadana została wcześniej odznaka srebrna oraz za rok akademicki poprzedzający ubieganie się o nadanie odznaki uzyskał średnią ocen na poziomie, co najmniej 4,25 (na potrzeby zasad przyznawania odznaki, średnia ocen liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen otrzymanych z zaliczeń i egzaminów, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku; przy jej wyznaczaniu bierze się pod uwagę oceny szczegółowe wraz z ocenami niedostatecznymi) i otrzymał liczbę punktów powyżej 25 zgodnie z punktacją przedstawioną w tabeli poniżej.
 • W przypadkach uzasadnionych szczególnymi osiągnięciami, odznaka może być nadana z pominięciem warunków wyżej wymienionych.

Zasady przyznawania oraz tryb nadawania i sposób noszenia odznaki zostały określone w Regulaminie będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 70/22 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 2 listopada 2022 r.

 

Poniższa tabela przedstawia kryteria uzyskiwania punktów.

Kategorie

Punkty

Średnia ocen

(Potwierdzona stosownym zaświadczeniem podpisanym przez Kierownika Dziekanatu SGSP)

Średnia 4,0 lub wyższa

10 pkt – 4,90-5,00

9 pkt – 4,80-4,89

8 pkt – 4,70-4,79

7 pkt – 4,60-4,69

6 pkt – 4,50-4,59

5 pkt – 4,40-4,49

4 pkt – 4,30-4,39

3 pkt – 4,20-4,29

2 pkt – 4,10-4,19

 1 pkt – 4,01-4,09

Osiągnięcia sportowe (pod warunkiem, że bierze udział w zawodach jako student SGSP) (Osiągnięcia sportowe potwierdzane są zaświadczeniem odpowiedniego związku sportowego lub przez Kierownika  Studium Wychowania Fizycznego)

Zajęcie medalowego miejsca w klasyfikacji generalnej w zawodach: Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata, Uniwersjada

15 pkt

Zajęcie miejsc 4 – 6 w klasyfikacji generalnej w zawodach: Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata, Uniwersjada,

4 miejsce –8 pkt

5 miejsce – 7 pkt

6 miejsce – 6 pkt

Zajęcie medalowego miejsca w klasyfikacji generalnej
w zawodach: Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Europy

12 pkt

Zajęcie miejsc 4 – 6 w klasyfikacji generalnej w zawodach: Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Europy

4 miejsce – 6 pkt

5 miejsce – 5 pkt

6 miejsce – 4 pkt

Zajęcie medalowego miejsca w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski(zawody organizowane przez polskie związki sportowe) lub Akademickich Mistrzostw Polski 

10 pkt

 

Zajęcie miejsc 4 – 6 w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski lub Mistrzostw Polski

4 miejsce –4 pkt

5 miejsce – 3 pkt

6 miejsce – 2 pkt

– Zajęcie medalowego miejsca w: Akademickich Mistrzostwach Polski w typie uczelni: społeczno-przyrodniczych – w klasyfikacji generalnej, Ogólnopolskich Igrzyskach Studentów Pierwszego Roku w klasyfikacji generalnej,

zawodach międzynarodowych w klasyfikacji generalnej: Światowe Igrzyska Policjantów i Strażaków, Europejskie Igrzyska Policjantów i Strażaków, Światowe Igrzyska Strażaków, Europejskie Igrzyska Strażaków,

– zawodach międzynarodowych w klasyfikacji generalnej, podległych właściwym ministrom spraw wewnętrznych lub obrony narodowej

4 pkt

Zajęcie medalowego miejsca w Mistrzostwach Polski organizowane przez  jednostki podległe odpowiednio  ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub ministrowi obrony narodowej,

2 pkt

Osiągnięcia naukowe (pod warunkiem, że bierze udział lub publikuje jako student SGSP)

Publikacja lub przekład książki o charakterze naukowym

15 pkt ÷ liczba autorów

Publikacja artykułu w czasopiśmie naukowym umieszczonym w aktualnym wykazie czasopism punktowanych (lista A i B) ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa

10 pkt

Rozdział w książce o charakterze naukowym

10 pkt ÷ liczba autorów

Publikacja artykułu/referatu w czasopiśmie uczelnianym, w zeszycie naukowym/specjalistycznym/fachowym lub w formie elektronicznej (np. na stronie internetowej ośrodka badawczego, jednostki uczelni, wydawnictwa specjalistycznego lub fachowego)

2 pkt ÷ liczba autorów

Czynny udział w międzynarodowych konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych (wygłoszenie referatu, przygotowanie posteru, prezentacji multimedialnej) lub publikacja w czasopiśmie pokonferencyjnym

5 pkt ÷ liczba autorów

Czynny udział w konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych (przygotowanie referatu, posteru, prezentacji multimedialnej) lub publikacja w czasopiśmie pokonferencyjnym lub publikacja w czasopiśmie Uczelni

2 pkt

udokumentowany (potwierdzony zaświadczeniem np. kierownika projektu) czynny udział w badaniach naukowych – badawczych ( np. w projektach badawczych lub edukacyjnych realizowanych przez Uczelnię)

Do 5 pkt

Wg propozycji kierownika pracy

Miejsce medalowe w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach międzynarodowych

15 pkt

Miejsce medalowe w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach ogólnopolskich

10 pkt

Miejsce medalowe w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach uczelnianych lub lokalnych

5 pkt

Zakwalifikowanie się w drodze eliminacji do finału w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach międzynarodowych

5 pkt

Zakwalifikowanie się w drodze eliminacji do finału w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach ogólnopolskich

3 pkt

Zakwalifikowanie się w drodze eliminacji do finału w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach uczelnianych lub regionalnych

1 pkt

Uzyskanie wyróżnień podczas wystaw i targów ogólnopolskich lub międzynarodowych

5 pkt

Autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego

15 pkt

Osiągnięcia artystyczne (pod warunkiem, że student reprezentuje SGSP)

Zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze światowej

15 pkt

Zajęcie miejsc 4 – 6 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze światowej

4 miejsce –8 pkt

5 miejsce – 7 pkt

6 miejsce – 6 pkt

Zajęcie miejsc 1-3  w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze europejskiej

12 pkt

Zajęcie miejsc 4 – 6 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze europejskiej

4 miejsce – 6 pkt

5 miejsce – 5 pkt

6 miejsce – 4 pkt

Zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze krajowej

8 pkt

Zajęcie miejsc 4 – 6 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze krajowej

4 miejsce –4 pkt

5 miejsce – 3 pkt

6 miejsce – 2 pkt

Zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze regionalnej

2 pkt

Publikacja książki artystycznej lub upowszechnienie innych osiągnięć artystycznych

6 pkt

Zamieszczenie dzieła artystycznego w publikacji zbiorowej

3 pkt

Udział w projektach artystycznych prowadzonych przez Uczelnię lub przez Uczelnię we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym

2 pkt

max. 6 pkt

Działalność pozadydaktyczna na rzecz SGSP (pod warunkiem, że występuje jako student SGSP)

Wolontariat świadczony na rzecz SGSP

(Potwierdzony zaświadczeniem podpisanym przez Kierownika Działu Spraw Studenckich)

2 pkt

(max. 10 pkt)

Czynny udział w pracach Samorządu Studenckiego SGSP (Potwierdzony zaświadczeniem podpisanym przez Przewodniczącego Samorządu Studenckiego SGSP)

5 pkt

Udział w pracach komisji lub rad SGSP np.: Komisja Dyscyplinarna, Rada Biblioteczna

1pkt (max. 3 pkt.)

Promocja edukacyjna SGSP reprezentowanie Uczelni podczas targów i innych podobnych imprez (Potwierdzone stosownym zaświadczeniem podpisanym przez Kierownika Rektoratu lub Przewodniczącego właściwej Komisji ds. promocji Uczelni)

1 wyjazd – 1 pkt

2 wyjazdy – 2 pkt

3 wyjazdy – 3 pkt

4 wyjazdy – 4 pkt

5 wyjazdów – 5 pkt

(max. 5 pkt)

Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż już ocenione, zdobyte jako reprezentant SGSP

1 pkt. (max. 3 pkt.)

Przeprowadzenie szkoleń dla studentów SGSP wg zatwierdzonego przez prorektora ds. studenckich planu szkolenia

1 pkt. (max. 3 pkt.)

Aktywne uczestnictwo w kołach naukowych, potwierdzone zaświadczeniem opiekuna z wyszczególnieniem zrealizowanych zadań.

1 pkt (nie więcej niż max. 2 pkt)

                            

Zapraszamy do kontaktu:

– w Dziale Spraw Studenckich (godziny przyjęć studentów: pon. – pt. 10.00 – 13.00) pok. 319, obiekt 02, II p. – wejście od ul. Siemiradzkiego);
– za pośrednictwem e-mail: irosiak@sgsp.edu.pl
– telefonicznego: tel. 22 56-17-374