FINAŁOWA DEMONSTRACJA SYSTEMU EU-SENSE

FINAŁOWA DEMONSTRACJA SYSTEMU EU-SENSE

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest partnerem konsorcjum międzynarodowego projektu pt. „Europejski System Czujników do Zastosowań CBRN” (EU-SENSE). 6 i 7 października 2021 r. odbyła się końcowa demonstracja systemu EU-SENSE.

Pierwszy dzień demonstracji został zorganizowany na Uniwersytecie Warszawskim. Po powitalnym przemówieniu kierownika projektu konsorcjum EU-SENSE Pana dr. Łukasza Szklarskiego, partnerzy konsorcjum EU-SENSE wyjaśnili złożoność detekcji zagrożeń CBRNe, istniejące problemy w badaniach z tego zakresu, a także wyjaśnili rozwiązania opracowane w ramach projektu. Z ramienia SGSP perspektywę wykorzystania systemu EU-SENSE przez użytkowników końcowych, w szczególności na potrzeby szkoleń i treningów, wygłosiły: Pani dr inż. Magdalena Gikiewicz (kierownik zespołu SGSP w ramach projektu) oraz Pani mgr inż. Joanna Kozioł. 

Drugiego dnia demonstracji odbyła się prezentacja systemu w warunkach poligonowych w Bazie Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Za koordynację organizacji przedsięwzięć w tym dniu odpowiedzialna była Pani dr inż. Magdalena Gikiewicz. Sesja demonstracyjna była zwieńczeniem miesięcy przygotowań merytorycznych i organizacyjnych całego zespołu projektowego SGSP we współpracy z pozostałymi partnerami konsorcjum EU-SENSE.

Tego dnia zaprezentowano działanie systemu w dwóch scenariuszach: zdarzenia masowego (w fazie przygotowania na wypadek uwolnienia substancji niebezpiecznej) oraz toksycznego wycieku amoniaku (w fazie reagowania). Demonstracja pozwoliła na zaprezentowanie wykorzystania systemu EU-SENSE na wypadek niebezpiecznego zdarzenia chemicznego oraz nakreślenie dalszych kierunków jego rozwoju.

Podczas finałowej demonstracji organizatorów swoją obecnością zaszczycili międzynarodowi przedstawiciele i specjaliści z zakresu CBRNe i ratownictwa chemicznego. 

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: www.eu-sense.eu.

ZDJĘCIA

FILM