IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA – „PROBLEMY INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH”

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA – „PROBLEMY INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH”

 

Katastrofy budowlane, bezpieczeństwo pożarowe i zagadki współczesnego budownictwa – to tylko niektóre z zagadnień, które zostały poruszone podczas IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych”, która odbyła się 14 października 2021 r. w Warszawskim Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła m.in. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP).

Przedmiotem konferencji były teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym występujące w  procesach projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów antropogenicznych umożliwiających realizację różnorodnych potrzeb człowieka. Wydarzenie było także doskonałą okazją do promocji działalności naukowej oraz przedstawienia oferty badawczej i dydaktycznej SGSP.

W konferencji uczestniczyli reprezentanci międzynarodowych uczelni wyższych, ośrodków naukowo-badawczych oraz firm związanych z problematyką bezpieczeństwa. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele SGSP: bryg. dr hab. inż. Adam Krasuski, prof. uczelni oraz bryg. dr inż. Przemysław Kubica, zaś sesję dotyczącą bezpieczeństwa pożarowego prowadził mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Ogrodnik, prof. uczelni.

Organizatorami konferencji byli: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysły Materiałów Budowlanych oraz Instytut Naukowy Inżynierii Budowlanych Obiektów Antropogenicznych.

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie: http://psribs.pl/conferences/iv-miedzynarodowa-konferencja-n-t-problemy-inzynierii-bezpieczenstwa-obiektow-antropogenicznych-wiosna-2021/.