WSPARCIE FINANSOWE DLA STUDENTÓW

WSPARCIE FINANSOWE DLA STUDENTÓW

Drodzy Studenci!

Przypominamy, że trwa przyjmowanie wniosków na rok akademicki 2021/2022 o przyznanie m.in. następujących świadczeń: stypendium rektora, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych (szczegóły dostępne są na stronie: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=23846).

Ministerstwo Edukacji i Nauki kieruje do studentów broszurę informacyjną, dotyczącą możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe w ramach bezzwrotnych świadczeń w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat wsparcia finansowego dla studentów. Pomoc można uzyskać przez cały okres studiowania.