WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA SYSTEMU WENTYLACJI STRUMIENIOWEJ W GARAŻACH ZAMKNIĘTYCH – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wytyczne do projektowania systemu wentylacji strumieniowej w garażach zamkniętych – konsultacje społeczne

W ramach działalności Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej opracowano Wytyczne do projektowania sytemu wentylacji strumieniowej w garażach zamkniętych. Wytyczne są odpowiedzą na oczekiwania osób zajmujących się bezpieczeństwem pożarowym, zarówno na etapie projektowania, odbioru, jaki i użytkowania obiektu. Określają standardy projektowania systemu wentylacji strumieniowej, które nie są jednoznacznie zdefiniowane w polskich przepisach. 

Opracowane wytyczne są aktualnie przedmiotem konsultacji społecznych (link)

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag na adres mailowy: mfliszkiewicz@sgsp.edu.pl