REALIZACJA PROJEKTU „WSPARCIE GENERALNEGO INSPEKTORATU DS. SYTUACJI NADZWYCZAJNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH REPUBLIKI MOŁDAWII”

REALIZACJA PROJEKTU „WSPARCIE GENERALNEGO INSPEKTORATU DS. SYTUACJI NADZWYCZAJNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH REPUBLIKI MOŁDAWII”

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jako Lider realizuje w ramach programu Polska pomoc projekt pt. „Wsparcie Generalnego Inspektoratu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii”. Polska pomoc to marka działań rozwojowych i humanitarnych Polski podejmowanych w krajach rozwijających się oraz edukacji polskiego społeczeństwa o tych działaniach.

Realizując założenia projektu, w dniach 20-23 października 2021. w Kiszyniowie prowadzone było szkolenie mołdawskiej kadry instruktorskiej w zakresie działań ratowniczych przy niekontrolowanych uwolnieniach substancji palnych do atmosfery na podstawie opracowanego programu szkolenia.

W ramach kolejnych działań w projekcie planowane jest doposażenie mołdawskiego Ośrodka Szkolenia w symulator do nauki i doskonalenia zachowań ratowników podczas awaryjnych zdarzeń z udziałem gazów skroplonych oraz zakup wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa działań ratowniczych. Docelowo mołdawscy instruktorzy będą samodzielnie realizować szkolenia według opracowanego programu i dostarczonych narzędzi dydaktycznych. Pilotażowe szkolenie typu ”Train the Trainers” przewidziane jest w grudniu tego roku.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.