ĆWICZENIA I BADANIA POLIGONOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU DOTYCZĄCEGO TRENAŻERA LNG

ĆWICZENIA I BADANIA POLIGONOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU DOTYCZĄCEGO TRENAŻERA LNG

14 października 2021 r. w ramach projektu pn. „Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe «Trenażer LNG» służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG” odbyły się ćwiczenia i badania poligonowe, podczas których testowano dotychczasowe produkty fizyczne projektu. Przedsięwzięcie zrealizowano na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) w Nowym Dworze Mazowieckim.

Podczas rozpoczęcia ćwiczeń kierownik projektu st. bryg. dr inż. Robert Piec przekazał zgromadzonym uczestnikom  informacje o m.in. założeniach i produktach projektu. Następnie st. kpt. dr Tomasz Węsierski wygłosił wykład pn. „Zagrożenia podczas zdarzeń z LNG”, w którym przedstawił podstawowe informacje fizyko-chemiczne o LNG, sposoby wyznaczania strefy zagrożenia i zminimalizowania zagrożeń pochodzących od elektryczności statycznej, a także omówił jak należy obsługiwać sprzęt służący do wykonywania pomiarów stężenia gazu. Wykład ponadto dotyczył zasad postępowania podczas zdarzeń, gdy wystąpi jeden ze scenariuszy: pożar LNG, rozlewisko lub uwolnienie chmury gazu.

Główne założenia ćwiczeń realizowali strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Warszawie. Pierwsze założenie opierało się na badaniu skuteczności gaszenia palącego się rozlewiska LNG z wykorzystaniem wody, piany średniej oraz proszku gaśniczego. Kolejne założenia realizowano z wykorzystaniem ciężarówki, autobusu oraz cysterny – fizycznych produktów projektu. W pokazach uczestniczyli strażacy wchodzący w skład grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego  z województwa mazowieckiego. Obserwatorem ćwiczeń był Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw współpracy z organizacjami polonijnymi i organizacjami pozarządowymi Pan Bartosz Rybak.

W organizację ćwiczeń zaangażowane było kierownictwo SGSP, cały zespół projektowy, a także funkcjonariusze i pracownicy Działu Projektów, Działu Doskonalenia Zawodowego i Poligonu, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (JRG) SGSP, Zakładu Matematyki i Informatyki oraz Działu Żywienia. Zabezpieczenie medyczne zapewnili ratownicy medyczni z SGSP.

Ponadto szczególne podziękowania należy skierować do:

  • Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Komendanta Miejskiego PSP w Płocku za umożliwienie wykorzystania w ćwiczeniach samochodu proszkowego;
  • Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP za użyczenie na czas ćwiczeń mierników wielogazowych do monitorowania strefy zagrożenia;
  • Komendanta Miejskiego PSP w Warszawie, Dowódcy JRG 6 w Warszawie za udział w ćwiczeniach strażaków wchodzących w skład grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego oraz do Dowódcy JRG nr 15 w Warszawie za udział w ćwiczeniach strażaków z JRG nr 15.

Projekt pn. „Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe «Trenażer LNG» służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG” jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 9/2018 realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Nr umowy z NCBR DOB-BIO9/15/02/2018, kwota finansowania 7.207.550,00 zł.

Zdjęcia: mł. kpt. inż. Mateusz Banaś oraz JRG nr 6 w Warszawie