ZAPROSZENIE NA SYMPOZJUM PT. „ZAGROŻENIA CBRN – OD POTRZEB OPERACYJNYCH PO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA NAUKOWE”

ZAPROSZENIE NA SYMPOZJUM PT. „ZAGROŻENIA CBRN – OD POTRZEB OPERACYJNYCH PO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA NAUKOWE”

Komunikat nr 1

Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Koło przy Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego

pod patronatem medialnym „Przeglądu Pożarniczego”

mają zaszczyt zaprosić na

II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe z Zakresu Ochrony Przeciwpożarowej pt. „Zagrożenia CBRN – od potrzeb operacyjnych po nowoczesne rozwiązania naukowe”.

 

Sympozjum odbędzie się 26 (piątek) listopada 2021 r. w godzinach 08:45-12:00 w formie zdalnej (z wykorzystaniem platformy MsTeams®).

 

W trakcie Sympozjum głos zabiorą osoby zaangażowane w działania operacyjne i badania naukowe dotyczące CBRN. Podzielą się swoimi wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi detekcji oraz działań w zakresie ratownictwa chemicznego, a także aktualnych, krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć naukowych w tym zakresie.

Tematyka sympozjum:

 1. Specyfika zagrożeń CBRN.
 2. Potrzeby operacyjne dotyczące reagowania na zagrożenia CBRN.
 3. Technologie trenażerowe dotyczące symulacji zdarzeń awaryjnych z udziałem LNG.
 4. Technologie sensorowe dotyczące zagrożeń chemicznych i radiacyjnych na przykładzie projektów EU-SENSE i EU-RADION.
 5. Redukcja ryzyka epidemii – od problemów lokalnych do rozwiązań globalnych.

Ramowy program sympozjum:

Lp.

Godziny

Czas trwania

Temat wystąpienia

Prelegent

1

08:45-09:00

00:15

Rozpoczęcie sympozjum

 

Powitanie uczestników

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni

 

Przedstawiciel Władz SGSP

2

09:00-09:20

00:20

Specyfika zagrożeń CBRN

bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz

3

09:20-09:40

00:20

Potrzeby operacyjne dotyczące reagowania na zagrożenia CBRN

st. bryg. mgr inż. Grzegorz Bugaj

4

09:40-10:00

00:20

Technologie trenażerowe dotyczące symulacji zdarzeń awaryjnych z udziałem LNG

st. bryg. dr inż. Robert Piec

5

10:00-10:20

00:20

Technologie sensorowe dotyczące zagrożeń chemicznych i radiacyjnych na przykładzie projektów EU-SENSE i EU-RADION

dr inż. Łukasz Szklarski

6

10:20-10:40

00:20

Redukcja ryzyka epidemii – od problemów lokalnych do rozwiązań globalnych

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni

7

10:40-11:40

01:00

Dyskusja

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni (moderator)

8

11:40-12:00

00:20

Podsumowanie sympozjum

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni

Uczestnictwo w sympozjum:

Zgłoszenia uczestnictwa będą dokonywane za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego pod adresem podanym w kolejnych komunikatach.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawach zgłoszeń uczestnictwa jest mł. kpt. mgr inż. Michał Zugaj (e-mail: mzugaj@sgsp.edu.pl, tel. 1: 22 56 17 711, tel. 2: 796 394 285).

Maksymalna liczba uczestników sympozjum to 100 osób. O uczestnictwie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

 

Opłaty związane z uczestnictwem w sympozjum:

 • Członkowie Koła SITP przy SGSP – udział bezpłatny.
 • Członkowie Koła Studenckiego SITP przy SGSP – udział bezpłatny.
 • Członkowie Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego – udział bezpłatny.
 • Członkowie wspierający Oddział Stołeczny SITP – udział bezpłatny.
 • Pozostali członkowie SITP – 50 zł.
 • Pozostałe osoby – 100 zł.

Szczegółowe informacje o sposobie dokonywania opłat zostaną przekazane w kolejnych komunikatach. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, sugerujemy zgłaszać się przez elektroniczny formularz jeszcze przed dokonaniem ewentualnych opłat.

Linki do zalogowania się na platformie MsTeams® zostaną rozesłane drogą poczty elektronicznej wraz z potwierdzeniami uczestnictwa kilka dni przed terminem sympozjum. Próbne logowania na platformę odbędą się 25 listopada 2021 r. w godzinach 08:00-10:00.