POROZUMIENIA O PEŁNIENIU SŁUŻB PRZEZ PODCHORĄŻYCH SGSP W JEDNOSTKACH RATOWNICZO-GAŚNICZYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I KM PSP M.ST. WARSZAWY

POROZUMIENIA O PEŁNIENIU SŁUŻB PRZEZ PODCHORĄŻYCH SGSP W JEDNOSTKACH RATOWNICZO-GAŚNICZYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I KM PSP M.ST. WARSZAWY

 

26 października 2021 r. w siedzibie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) zawarto porozumienia w sprawie pełnienia służb przez strażaków w służbie kandydackiej z SGSP w jednostkach ratowniczo-gaśniczych (JRG) województwa mazowieckiego oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (KM PSP) m.st. Warszawy.

Celem pełnienia służb przez strażaków w służbie kandydackiej w JRG jest pogłębianie umiejętności praktycznych oraz podnoszenie kwalifikacji podczas organizowania i prowadzenia działań ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń.

Strażacy w służbie kandydackiej, którzy są inżynierami pożarnictwa będą odbywać staż dowódczy, a pozostali strażacy w służbie kandydackiej staż ratowniczy. Staż dowódczy polega na pomocy dowódcy zmiany w realizacji jego zadań służbowych, włącznie z udziałem w działaniach ratowniczych, a staż ratowniczy na wypełnianiu zadań przodownika roty lub pomocnika roty w zastępie ratowniczym.

Sygnatariuszem porozumień ze strony SGSP był Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni. Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie reprezentował Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Nowosielski, a przedstawicielem KM PSP m.st. Warszawy był Zastępca Komendanta Miejskiego PSP bryg. mgr inż. Roman Krzywiec.