WIZYTA PRZEDSTAWICIELI KOSOVO ACADEMY OF PUBLIC SAFETY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI KOSOVO ACADEMY OF PUBLIC SAFETY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 

W ramach współpracy z krajami partnerskimi w programie Erasmus+, w dniach 18-22 października 2021 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) gościło 4 przedstawicieli Kosovo Academy of Public Safety (KAPS), którzy realizowali indywidualną mobilność zawodową.

W trakcie wizyty Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni spotkał się z reprezentantami KAPS, aby omówić dotychczasową współpracę między uczelniami i nakreślić plany na dalsze współdziałanie.

Pracownicy dydaktyczni KAPS, Pan Nehat Koçinaj, PhD – wykładowca przedmiotów “Contingent planning” oraz “Emergency Management System, Mechanisms and Strategy, case Kosovo” oraz Pan Halil Asllani, PhD – lektor języka angielskiego, poprowadzili wykłady w SGSP. Realizacja zajęć była możliwa dzięki zaangażowaniu Kierownik Studium Języków Obcych st. bryg. mgr Agaty Ostoi-Chrząstowskiej i bryg. dr. inż. Norberta Tuśnio z Zakładu Działań Gaśniczych.

Podczas spotkania z Prodziekanem Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności – Kierownikiem Kierunku Studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne st. kpt. dr. inż. Adrianem Bralewskim obszar administracyjny Kosowa zaprezentowali pracownicy Działu Zapewnienia Jakości: Kierownik Działu Pan Emin Uka oraz Pani Fatime Salihu. Była to dobra sposobność do podzielenia się wiedzą i doświadczeniami z zakresu jakości kształcenia i akredytacji w obszarze szkolnictwa wyższego.

W czasie wizyty w SGSP przedstawiciele uczelni w Kosowie zwiedzili: Pracownię Sprzętu, Pracownię Łączności i Pracownię Hydromechaniki. St. kpt. mgr inż. Tomasz Malanowicz zaprezentował Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą SGSP i omówił jej funkcjonowanie. Oprócz zagadnień merytorycznych, program wizyty obejmował także elementy kulturalno-oświatowe, jak wizyta w Centrum Nauki Kopernik czy zwiedzanie Starego Miasta w Warszawie.

Wizyta gości z Kosowa w SGSP była zorganizowana przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ Panią Marię Ceglińską przy udziale Zastępcy Wydziałowego Koordynatora Erasmus+ Pani st. kpt. dr inż. Agaty Walczak. W podziękowaniu przedstawiciele KAPS przekazali pamiątkowe medale.

Serdecznie zachęcamy do udziału w trwającej rekrutacji na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022. Szczegóły dostępne są na stronie: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=24316.