MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA DRONETECH WORLD MEETING „BIZNES – NAUKA – CZŁOWIEK”

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA DRONETECH WORLD MEETING „BIZNES – NAUKA – CZŁOWIEK”

 

W dniach 28-29 października 2021 r. w Toruniu odbyło się największe w Polsce wydarzenie poświęcone dronom, pojazdom autonomicznym i bezzałogowym, kosmonautyce, sztucznej inteligencji i wszystkim nowym technologiom związanym z rozwojem inteligentnej metropolii XXI wieku – Międzynarodowa Konferencja Naukowa DroneTech World Meeting „BIZNES – NAUKA – CZŁOWIEK”, organizowana przez Fundację Instytut Wspierania Nowych Technologii. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) w tym roku była współorganizatorem i partnerem wydarzenia. Podczas konferencji SGSP reprezentowali: Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, Pani mgr Monika Wachnik, mł. kpt. inż. Mateusz Banaś, Pan mgr Radosław Fellner.

Konferencja była skierowana przede wszystkim do operatorów, konstruktorów, instruktorów i techników, jak i do menedżerów, prawników, psychologów czy ekonomistów. Wystąpienia prelegentów były transmitowane online.

Tegoroczna konferencja dotyczyła następujących wiodących tematów:

  • Technologie autonomiczne na rzecz bezpieczeństwa publicznego.
  • Budowa, eksploatacja i diagnostyka pojazdów naziemnych i robotów pływających.
  • Koncepcja U-Space, wyzwania, ograniczenia, postępy i dobre wzorce ze świata.
  • Zarządzanie bezpieczeństwem lotów, analiza i ocena ryzyka.
  • Polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty rozwoju sektora maszyn autonomicznych.
  • Współpraca nauki i biznesu – komercjalizacja prac badawczo-rozwojowych.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego śp. Pawła Słupskiego – pomysłodawcę wydarzenia. 

W trakcie konferencji uhonorowano funkcjonariuszy SGSP. Rektor-Komendant, w dowód uznania dla osobistych dokonań i zaangażowania w realizację zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności kraju, otrzymał Stowarzyszeniowy Krzyż Za Zasługi od Stowarzyszenia Misja – Pojednanie Środowisk Patriotycznych w Kraju i Za Granicą. Natomiast Panu mgr. Radosławowi Fellnerowi wręczono Nagrodę DroneTech World Meeting Toruń 2021 im. Pawła Słupskiego za wkład w propagowanie wiedzy nt. technologii bezzałogowych oraz integracji i rozwój polskiej branży dronowej.

Podczas konferencji pierwszy wykład pt. „Drony w ratownictwie jako systemy optymalizujące proces decyzyjny” wygłosił Rektor-Komendant SGSP. W trakcie wystąpienia przybliżył, w jakich obszarach wykorzystywane są drony w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, podając przykłady najważniejszych akcji z ostatnich lat.

W ramach DroneTech World Meeting Toruń 2021 zorganizowane zostało stoisko SGSP, gdzie uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się m.in. o działalności dydaktycznej, badawczej, wydawniczej i operacyjnej naszej uczelni.  

Podczas wydarzenia zaprezentowano wyniki projektu Fire and Rescue Innovation Network, którego głównym celem jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń ekspertów oraz zbliżenie środowisk tzw. practitioners środowisk naukowych.

Więcej informacji o konferencji DroneTech World Meeting dostępnych jest na stronie: https://dronetech-poland.com/konferencja/. Poszczególne wystąpienia będą wkrótce dostępne pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCAgNyHRcgenczXBUtvbFIRA.

Szczegółowe informacje o projekcie Fire and Rescue Innovation Network dostępne są na stronie: https://fire-in.eu/.

Zdjęcia: SGSP, DroneTech World Meeting, CNBOP-PIB