PLANY WSPÓŁPRACY POLSKICH I UKRAIŃSKICH STRAŻAKÓW

PLANY WSPÓŁPRACY POLSKICH I UKRAIŃSKICH STRAŻAKÓW

 

27 października 2021r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się VIII posiedzenie komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń, działającej w ramach Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej. Spotkaniu, które ze względu na panujące warunki epidemiologiczne, odbyło się w formie wideokonferencji, ze strony ukraińskiej przewodniczył Ruslan Biloshitskij  – Zastępca Szefa Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, przewodniczący ukraińskiej części komisji.

Wierzę, że dzisiejsze spotkanie będzie rzeczowe, owocne i satysfakcjonujące, a wspólne plany przyczynią się do zacieśnienia współpracy naszych służb na wszystkich poziomach administracyjnych – powiedział nadbryg. Adam Konieczny, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w wystąpieniu otwierającym spotkanie

Generał Biloshitskij podkreślił, że współpraca z Polską w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej jest priorytetowa, pełna konkretnych rezultatów oraz znacząca dla wzrostu poziomu bezpieczeństwa ukraińskich obywateli.

Strona polska, którą, poza przedstawicielami KG PSP, reprezentowali również komendanci wojewódzcy PSP z Krakowa, Lublina i Rzeszowa oraz delegaci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej przedstawiła efekty dotychczasowej współpracy z partnerem ukraińskim oraz nakreśliła bogate plany działalności na najbliższy czas.

Wynikiem wydarzenia, które upłynęło w niezwykle przyjaznej atmosferze, będzie podpisanie Planu pracy komisji na lata 2021-2023., który obejmie liczne wspólne przedsięwzięcia z zakresu m.in. szkoleń, ćwiczeń, wymiany wiedzy i doświadczeń.

Źródło: KG PSP