ZAPROSZENIE NA II OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE PT. „ZAGROŻENIA CBRN – OD POTRZEB OPERACYJNYCH PO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA NAUKOWE”

ZAPROSZENIE NA II OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE PT. „ZAGROŻENIA CBRN – OD POTRZEB OPERACYJNYCH PO NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA NAUKOWE”

Komunikat nr 2

Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Koło przy Szkole Głównej Służby Pożarniczej
oraz Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego

pod patronatem medialnym „Przeglądu Pożarniczego”

mają zaszczyt zaprosić na

II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe z Zakresu Ochrony Przeciwpożarowej
pt.
„Zagrożenia CBRN – od potrzeb operacyjnych po nowoczesne rozwiązania naukowe”.

Sympozjum odbędzie się 26 listopada (piątek) 2021 r. w godzinach 08:45-12:00 w formie zdalnej (z wykorzystaniem platformy MsTeams®).

 

W trakcie Sympozjum głos zabiorą osoby zaangażowane w działania operacyjne i badania naukowe dotyczące CBRN. Podzielą się swoimi wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi detekcji oraz działań w zakresie ratownictwa chemicznego, a także aktualnych, krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć naukowych w tym zakresie.

Tematyka sympozjum:

 1. Specyfika zagrożeń CBRN.
 2. Potrzeby operacyjne dotyczące reagowania na zagrożenia CBRN.
 3. Technologie trenażerowe dotyczące symulacji zdarzeń awaryjnych z udziałem LNG.
 4. Technologie sensorowe dotyczące zagrożeń chemicznych i radiacyjnych na przykładzie projektów EU-SENSE i EU-RADION.
 5. Redukcja ryzyka epidemii – od problemów lokalnych do rozwiązań globalnych.

Ramowy program sympozjum:

Lp.

Godziny

Czas trwania

Temat wystąpienia

Prelegent

1

08:45-09:00

00:15

Rozpoczęcie sympozjum

 

 

Powitanie uczestników

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni

 

Przedstawiciel Władz SGSP

2

09:00-09:20

00:20

Specyfika zagrożeń CBRN

bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz

3

09:20-09:40

00:20

Potrzeby operacyjne dotyczące reagowania na zagrożenia CBRN

st. bryg. mgr inż. Grzegorz Bugaj

4

09:40-10:00

00:20

Technologie trenażerowe dotyczące symulacji zdarzeń awaryjnych z udziałem LNG

st. bryg. dr inż. Robert Piec

5

10:00-10:20

00:20

Technologie sensorowe dotyczące zagrożeń chemicznych i radiacyjnych na przykładzie projektów EU-SENSE i EU-RADION

dr inż. Łukasz Szklarski

6

10:20-10:40

00:20

Redukcja ryzyka epidemii – od problemów lokalnych do rozwiązań globalnych

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni

7

10:40-11:40

01:00

Dyskusja

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni (moderator)

8

11:40-12:00

00:20

Podsumowanie sympozjum

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni

Komitet naukowy sympozjum:

 1. mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. SGSP (przewodniczący)
 2. mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Ogrodnik, prof. SGSP (zastępca przewodniczącego)
 3. nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. SGSP
 4. st. bryg. prof. dr hab. inż. Marzena Półka
 5. dr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. SGSP
 6. st. bryg. dr inż. Paweł Janik
 7. st. bryg. dr inż. Robert Piec
 8. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz

Komitet organizacyjny sympozjum:

 1. mł. kpt. mgr inż. Michał Zugaj (przewodniczący)
 2. kpt. mgr inż. Piotr Piątek (zastępca przewodniczącego)
 3. mł. kpt. mgr inż. Wiktor Tutaj
 4. mł. kpt. inż. Kacper Cabała
 5. pchor. Michał Majek
 6. pchor. Michał Kowalczyk

Uczestnictwo w sympozjum:

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4DZ44QopjcJDCoGXjYQWX2MwrfibqDgTz_oEJWvoCsoMwaQ/formResponse, w terminie do dnia 22 listopada 2021 r.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawach zgłoszeń uczestnictwa jest mł. kpt. mgr inż. Michał Zugaj (e-mail: mzugaj@sgsp.edu.pl, tel. 1: 22 56 17 711, tel. 2: 796 394 285).

Maksymalna liczba uczestników sympozjum to 100 osób. O uczestnictwie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Opłaty związane z uczestnictwem w sympozjum:

 1. Członkowie Koła SITP przy SGSP – udział bezpłatny.
 2. Członkowie Koła Studenckiego SITP przy SGSP – udział bezpłatny.
 3. Członkowie Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego – udział bezpłatny.
 4. Członkowie wspierający Oddział Stołeczny SITP – udział bezpłatny.
 5. Pozostali członkowie SITP – 50 zł.
 6. Pozostałe osoby – 100 zł.

Ewentualne opłaty za udział w sympozjum należy uiszczać na konto bankowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej o numerze: 36 1600 1462 1845 2512 5000 0278 (BNP PARIBAS), z opisem ‘Sympozjum 2 – <Imię i nazwisko uczestnika>’, w terminie do 22 listopada 2021 r.

Linki do zalogowania się na platformie MsTeams® zostaną rozesłane drogą poczty elektronicznej wraz z potwierdzeniami uczestnictwa kilka dni przed terminem sympozjum. Próbne logowania na platformę odbędą się 25 listopada 2021 r. w godzinach 08:00-10:00.

Równocześnie zachęcamy wszystkich uczestników do kontynuacji dyskusji nt. potrzeb operacyjnych i nowoczesnych rozwiązań naukowych dotyczących CBRN poprzez przygotowanie i opublikowanie artykułu naukowego w „Zeszytach Naukowych SGSP” (https://zeszytynaukowe-sgsp.pl) i/lub artykułu branżowego w „Przeglądzie Pożarniczym” (https://www.ppoz.pl/).