Stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

 

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

(Zarządzenie nr 31/19 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej)

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych – FORMULARZ

 

Klauzula informacyjna RODO – podpisuje KAŻDY student ubiegający się o stypendium – FORMULARZ

 

 

Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy:

 

  • złożyć w Kancelarii Ogólnej (Obiekt 02, parter, pok. 117 – wejście od ul. Siemiradzkiego) – dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „STYPENDIUM”

lub

  • wysłać pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem na kopercie – „STYPENDIUM”) – przy wysyłce obowiązuje data stempla pocztowego – dotyczy tylko listu poleconego wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Konsultacje ws. wypełniania wniosków:

Pok. 219, obiekt 01, I p. – wejście od ul. Słowackiego, od strony Metra Marymont

Zapraszamy w godz.: 8:00 – 14:00

tel. (022) 56-17-993