OBCHODY 103. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

OBCHODY 103. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Odzyskanie przez Polskę niepodległości stało się inspiracją do wspólnego świętowania oraz zaznaczenia, jak istotną rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej odgrywają wartości szczególnie ważne w życiu Polaków: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność. „W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Polska odzyskała niepodległość. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury narodowej” – podaje Biuro Programu „Niepodległa”, koordynowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP), jak co roku, aktywnie uczestniczyła w różnorodnych formach uczczenia Narodowego Święta Niepodległości.

Msza Święta w intencji Ojczyzny, strażaków i ich rodzin

Wspominając z dumą tych, którzy walczyli za wolność Polski, 8 listopada 2021 r. w Bazylice Katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie odprawiono uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, strażaków i ich rodzin. W uroczystości ze strony SGSP uczestniczył Prorektor-Zastępca Komendanta ds. operacyjnych st. bryg. mgr inż. Grzegorz Bugaj oraz strażacy w służbie kandydackiej. Po Mszy Świętej złożono wieńce przy tablicy upamiętniającej strażaków poległych w walkach o niepodległość Ojczyzny oraz tych, którzy zginęli w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/kwpsp-warszawa/uroczysta-msza-swieta-z-okazji-narodowego-swieta-niepodleglosci.

Centralne obchody na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Kompania Reprezentacyjna Państwowej Straży Pożarnej, w której skład wchodzą strażacy w służbie kandydackiej i w służbie stałej z SGSP, brała udział w wybranych punktach Centralnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości, w których udziałem zaszczyciła Para Prezydencka.

Jednym z punktów obchodów była uroczysta odprawa wart połączona z Apelem Pamięci przed Grobem Nieznanego Żołnierza, aby uczcić pamięć wszystkich Rodaków, którzy walczyli o niepodległość Polski. W trakcie tego wyjątkowego dnia złożono wieńce pod pomnikami Ojców Niepodległości, nadano odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu oraz śpiewano pieśni patriotyczne.

Szczegóły: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2388,103-rocznica-odzyskania-niepodleglosci.html.

Apel w SGSP i udział w akcji „Niepodległa do hymnu”

W tym szczególnym dniu, o godzinie 12:00 w SGSP odbył się uroczysty apel, podczas którego nastąpiło podniesienie flagi państwowej i wspólne odśpiewanie hymnu państwowego w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”. To jedyne w swoim rodzaju wydarzenie organizowane przez Biuro Programu „Niepodległa”, zapoczątkowane w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przywołując waleczność Polaków i miłość do ojczyzny w drodze do suwerenności, należy podkreślić udział strażaków w odzyskiwaniu niepodległości i kształtowaniu wiary podczas codziennej służby. Sylwetki takich nestorów polskiego pożarnictwa jak kpt. Józefa Hłasko, kpt. Józefa Tuliszkowskiego czy druha Bolesława Chomicza zostały przedstawione w publikacji „Straże Pożarne Województwa Mazowieckiego w Walce o Niepodległość Polski”, dostępnej do pobrania pod adresem:  https://www.gov.pl/web/kwpsp-warszawa/straze-pozarne-w-walce-o-niepodleglosc-polski.

Niech żyje Niepodległa Rzeczpospolita!

Msza Święta: KW PSP w Warszawie (zdjęcia)

Obchody na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego: KG PSP (zdjęcia)​

Apel w SGSP: SGSP (zdjęcia)​