SZKOLENIE Z ZAKRESU MUSZTRY INDYWIDUALNEJ I ZESPOŁOWEJ

SZKOLENIE Z ZAKRESU MUSZTRY INDYWIDUALNEJ I ZESPOŁOWEJ

 

19 listopada 2021 r. na terenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbyło się szkolenie z zakresu musztry indywidualnej i zespołowej dla dowódców oraz strażaków w służbie kandydackiej wchodzących w skład Kompanii Honorowej SGSP (KH SGSP). 

Szkolenie zostało zorganizowane przez Pododdziały Szkolne SGSP wspólnie z Pułkiem Reprezentacyjnym Wojska Polskiego. W szkoleniu ponadto wzięli udział funkcjonariusze Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 

Szkolenie obejmowało następujące bloki tematyczne: szkolenie dla dowódców, szkolenie dla pocztu sztandarowego oraz szkolenie dla pododdziału marszowego.

Udział w szkoleniu z pewnością będzie miał odzwierciedlenie podczas występów KH SGSP na uroczystościach pożarniczych.