III SEMINARIUM NAUKOWE NT. „KONTEKSTY BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO”

III SEMINARIUM NAUKOWE NT. „KONTEKSTY BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO”

 

25 listopada 2021 r. Zakład Bezpieczeństwa Powszechnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) wraz z Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB i Katedrą Nauk o Bezpieczeństwie Akademii WSB, Zakładem Systemów Bezpieczeństwa Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) oraz Kołem Naukowym Inżynierów Bezpieczeństwa SGSP zorganizowały kolejne wspólne przedsięwzięcie naukowe, jakim było III seminarium naukowe nt. „Konteksty bezpieczeństwa powszechnego”.

Seminarium dotyczyło określenia uwarunkowań wpływających na zakres przedmiotowo-podmiotowy bezpieczeństwa powszechnego. Moderatorem pierwszej sesji obrad plenarnych był Pan prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski, natomiast drugiej Pani dr inż. Magdalena Gikiewicz.

W trakcie spotkania dyskutowano nad następującymi tematami:

  • Istota systemu bezpieczeństwa narodowego.
  • Przedmiotowy wymiar bezpieczeństwa strukturalnego.
  • Bezpieczeństwo powszechne – konieczność rewizji pojmowania.
  • Ochrona dynamiczna jako element systemu bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych.
  • Kategoria bezpieczeństwa zdrowotnego w naukach o bezpieczeństwie.
  • Sekurytyzacja zagrożeń pandemicznych. HIV, SARS i SARS-CoV-2.
  • Ukryte zagrożenia pandemiczne procesów migracyjnych.
  • Młodzież i bezpieczeństwo. Współczesne aspekty kształcenia obronnego w Polsce.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele SGSP, Akademii WSB, Akademii Sztuki Wojennej, WAT, Wyższej Szkoły Policji, Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Akademii im. Jana Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, a także jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej. W seminarium udział wzięło 51 osób.

Szczegóły dotyczące seminarium dostępne są na stronie: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=24850.