ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ PANI MGR INŻ. KAROLINY TYRAŃSKIEJ-WIZNER