UMOWA Z INSTYTUTEM BADAWCZYM LEŚNICTWA O WSPÓLNEJ ORGANIZACJI I PROWADZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

UMOWA Z INSTYTUTEM BADAWCZYM LEŚNICTWA O WSPÓLNEJ ORGANIZACJI I PROWADZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

W celu dalszej wspólnej organizacji i prowadzenia studiów podyplomowych „Ochrona przeciwpożarowa lasów”, 1 grudnia 2021 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) i Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) podpisały umowę, która pozwala na realizację kolejnych edycji studiów.

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu ochrony polskich lasów przed pożarami. W programie studiów szczególny nacisk położony jest na podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób zaangażowanych w dziedzinach organizacyjnych, zwiększających bezpieczeństwo i ochronę w lasach. Po ukończeniu studiów absolwenci będą dysponować wiedzą pozwalającą na racjonalne planowanie, organizowanie ochrony przeciwpożarowej oraz rozumienie problemów związanych z pożarami lasu. Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej.

Sygnatariuszami umowy byli: ze strony SGSP Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast IBL reprezentował Dyrektor Pan prof. dr hab. Jacek Hilszczański.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia informacji o naborze na studia!

Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych „Ochrona przeciwpożarowa lasów” dostępne są na stronie: https://podyplomowe.sgsp.edu.pl/?page_id=270.