PRZEKAZANIE SYMULATORA W RAMACH PROJEKTU PT. „WSPARCIE GENERALNEGO INSPEKTORATU DS. SYTUACJI NADZWYCZAJNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH REPUBLIKI MOŁDAWII”

PRZEKAZANIE SYMULATORA W RAMACH PROJEKTU PT. „WSPARCIE GENERALNEGO INSPEKTORATU DS. SYTUACJI NADZWYCZAJNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH REPUBLIKI MOŁDAWII”

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jako Lider realizuje w ramach programu Polska Pomoc projekt pt. „Wsparcie Generalnego Inspektoratu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii”. Polska Pomoc to marka działań rozwojowych i humanitarnych Polski podejmowanych w krajach rozwijających się oraz edukacji polskiego społeczeństwa o tych działaniach.

23 listopada 2021 r., w ramach realizacji projektu, w Ośrodku Szkolenia w Kiszyniowie odbyło się uroczyste przekazanie symulatora do nauki i doskonalenia zachowań ratowników podczas awaryjnych zdarzeń z udziałem gazów skroplonych oraz wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa działań ratowniczych. W uroczystości udział wziął Pan Alexei Lavrinenco – Zastępca Szefa Generalnego Inspektoratu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych MSW w Mołdawii.

W tym samym dniu rozpoczął się moduł teoretyczny szkolenia pilotażowego realizowanego przez mołdawską kadrę instruktorską w ramach Działania 4. projektu. Szkolenie trwało przez kolejne dwa dni i było prowadzone na podstawie opracowanego i zatwierdzonego programu. Polscy instruktorzy z SGSP wspierali proces szkoleniowy, prowadząc nadzór metodyczny i merytoryczny. Na bieżąco omawiali pojawiające się nieprawidłowości i wprowadzali korekty do warsztatu mołdawskich instruktorów.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.