PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ PANI MGR EWY STĘPIEŃ