DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU „WZMOCNIENIE GOTOWOŚCI I ZDOLNOŚCI REAGOWANIA GRUZIŃSKICH SŁUŻB RATOWNICZYCH POPRZEZ ROZWÓJ OŚRODKA SZKOLENIA STRAŻY POŻARNEJ”

Działania w ramach projektu „Wzmocnienie gotowości i zdolności reagowania gruzińskich służb ratowniczych poprzez rozwój ośrodka szkolenia straży pożarnej

 

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA.

PROJEKT JEST REALIZOWANY W RAMACH POLSKIEJ WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH RP.

Tytuł projektu: „Wzmocnienie gotowości i zdolności reagowania gruzińskich służb ratowniczych poprzez rozwój ośrodka szkolenia straży pożarnej”.

Nazwa zadania: Zakup specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia procesu kształcenia składającego się z zestawu hydraulicznego sprzętu szkoleniowego, dwóch zestawów pneumatycznego sprzętu szkoleniowego, a także zestawu sprzętu szkoleniowego do ratownictwa medycznego.

Całkowita wartość przekazanego wyposażenia to 224 896,47 PLN.

W dniach 29 listopada – 3 grudnia 2021 r., w Tbilisi Szkoła Główna Służby Pożarniczej zrealizowała pięciodniowe szkolenie dla instruktorów Służby Zarządzania Kryzysowego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Gruzji. 2 grudnia 2021 r., w trakcie szkolenia, gruzińskiej służbie ratowniczej przekazano specjalistyczne wyposażenie do prowadzenia procesu kształcenia jako wzmocnienie potencjału dydaktycznego ośrodka szkolenia.  

Celem współpracy jest rozwój gruzińskiego systemu zarządzania kryzysowego, budowa zdolności administracji publicznej do zapobiegania klęskom żywiołowym i katastrofom, wynikającym z działalności człowieka i reagowania na ww. klęski i katastrofy, a także wzrost zdolności operacyjnych w tym zakresie.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prasowymi dotyczącymi przedstawionej współpracy: