REALIZACJA PROJEKTU „SYSTEM ZABEZPIECZANIA DUŻYCH ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH W MIEJSCACH KULTU RELIGIJNEGO”

REALIZACJA PROJEKTU „SYSTEM ZABEZPIECZANIA DUŻYCH ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH W MIEJSCACH KULTU RELIGIJNEGO”
 Protection System for large gatherings of People in Religious Sites

 

Miejsca, w których masowo gromadzą się ludzie stają się coraz częściej celami ataków o charakterze terrorystycznym. Zaliczyć do nich można miejsca kultu religijnego lub odbywania praktyk religijnych, zarówno te zlokalizowane w konkretnych obiektach, jak i na otwartych przestrzeniach.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP), jako partner konsorcjum, realizuje projekt pn. „System zabezpieczania dużych zgromadzeń publicznych w miejscach kultu religijnego” (ang. ‘Protection System for large gatherings of People in Religious Sites’ – ProSPeReS).

Głównym celem projektu jest zwiększenie, w krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE), poziomu ochrony przestrzeni publicznych, w szczególności miejsc kultu religijnego oraz stworzenie zintegrowanego systemu ochrony, który wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w tych miejscach.

Do osiągnięcia założonych wyników projektu przyczynić się ma połączenie wiedzy naukowej, pochodzącej ze środowiska akademickiego z doświadczeniem praktyków, tj. przedstawicieli instytucji religijnych, specjalistów ds. bezpieczeństwa, w tym funkcjonariuszy formacji umundurowanych na co dzień odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Projekt ProSPeReS skupia się zarówno na zapobieganiu, jak i reagowaniu na zagrożenia terrorystyczne, które mogą wystąpić w tego typu miejscach.

Działania projektowe będą obejmowały m.in:

 • identyfikację luk (ang. gaps) w systemach ochrony miejsc kultu religijnego;
 • ustalenie możliwości przeprowadzenia ataku terrorystycznego: opracowanie katalogu możliwych scenariuszy ataków, w tym ataków z użyciem broni białej, broni palnej i materiałów wybuchowych;
 • opracowanie zaleceń dotyczących systemów ochrony oraz przygotowanie planów reagowania i ewakuacji na wypadek ataku terrorystycznego/aktów przemocy.

System ponadto będzie uwzględniał ochronę przed zagrożeniami CBRN, gdyż według najnowszego raportu Europolu dotyczącego trendów terrorystycznych, stały się one bardziej realne niż kiedykolwiek wcześniej. Zakłada się, że opracowanie wszechstronnego systemu bezpieczeństwa, obejmującego zarówno środki zapobiegawcze, jak i plany reagowania, znacznie zwiększy bezpieczeństwo osób odwiedzających miejsca kultu religijnego w UE.

SGSP rozpoczęła realizację projektu 1 czerwca 2021 r. Projekt ProSPeReS przewiduje 24 miesięczny okres realizacji zadań z zastosowaniem podziału na 8 pakietów roboczych:

 • WP 1 – Zarządzanie i koordynacja realizacją projektu.
 • WP 2 – Ocena podatności na zagrożenia w miejscach kultu religijnego i analiza potrzeb.
 • WP 3 – Przygotowanie indywidualnych środków bezpieczeństwa dostosowanych do potrzeb zabezpieczenia miejsc kultu religijnego.
 • WP 4 – Gotowość do ochrony przed zagrożeniami CBRN.
 • WP 5 – Programy szkoleń.
 • WP 6 – Walidacja systemu ochrony (miejsc kultu religijnego) przed zagrożeniami.
 • WP 7 – Kampania podnoszenia świadomości w celu zapewnienia bezpieczeństwa (miejsc kultu religijnego).
 • WP 8 – Aspekty etyczne, zapewnienie ciągłości wyników projektu, zarządzanie informacją.

Środki finansowe pochodzą z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE, a także Ministerstwa Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum składające się z instytucji z 6 państw europejskich: Polski, Cypru, Finlandii, Grecji, Holandii i Słowacji, którego liderem jest Uniwersytet Łódzki. SGSP jako członek konsorcjum koordynuje pakiet roboczy pn. „Gotowość do ochrony przed zagrożeniami CBRN”.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: https://www.sgsp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/Prosperes-opis-na-strone%CC%A8-SGSP_tz_bw_2.pdf.

ProSPeReS is funded by the European Union’s ISF-Police Action Grant, under grant agreement no 101034230