SZKOLENIE PT. „BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWYCH”

SZKOLENIE PT. „BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWYCH”

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) wraz z PZU LAB SA realizują cykl szkoleń poświęconych zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem i zarządzaniem ryzykiem przedsiębiorstw w ramach programu „Piramida Kompetencji PZU LAB”.

9 grudnia 2021 r. w SGSP odbyło się pierwsze szkolenie pt. „Bezpieczeństwo pożarowe budynków produkcyjno-magazynowych”. Z ramienia naszej Uczelni szkolenie prowadzili st. kpt. dr inż. Szymon Ptak oraz st. kpt. mgr inż. Dariusz Baranowski. Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach współpracy zawiązanej pomiędzy SGSP a PZU LAB SA w kwietniu 2019 r.

Program „Piramida Kompetencji PZU LAB”  skierowany jest do specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe w zakładach przemysłowych, brokerów i agentów ubezpieczeniowych oraz rzeczoznawców, projektantów i architektów chcących poznać dobre praktyki w zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem w zakładach przemysłowych.

Szczegóły dotyczące programu dostępne są na stronie: https://www.pzu.pl/grupa-pzu/spolki/pzu-lab/aktualnosci/szczegoly/program-piramida-kompetencji-pzu-lab.