PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ PANI MGR INŻ. KAROLINY TYRAŃSKIEJ-WIZNER

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ PANI MGR INŻ. KAROLINY TYRAŃSKIEJ-WIZNER

 

10 grudnia 2021 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Karoliny Tyrańskiej-Wizner z Zakładu Inżynierii Procesów Decyzyjnych Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP).

Pani mgr inż. Karolina Tyrańska-Wizner zaprezentowała efekty rozprawy doktorskiej w dyscyplinie naukowej nauki o bezpieczeństwie pt. „Wykorzystanie danych przestrzennych w analizie zabezpieczenia operacyjnego w Państwowej Straży Pożarnej”, wykonanej pod kierownictwem promotora Pana dr. hab. Marcina Smolarkiewicza, prof. uczelni. Promotorem pomocniczym był mł. kpt. dr inż. Rafał Wróbel.

Głównym celem dysertacji było określenie modelu wykorzystania zbiorów danych przestrzennych w analizie zabezpieczenia operacyjnego, opracowywanej przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.

Recenzenci: Pan dr hab. inż. Bogdan Kosowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pan dr hab. Grzegorz Krasnodębski z Akademii Marynarki Wojennej uznali recenzowaną dysertację za indywidualne, oryginalne i niekwestionowane osiągnięcie Doktorantki, a wartość poznawczą badanego problemu za istotną i wnoszącą nowe spostrzeżenia w aspekcie poprawy efektywności funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego w Polsce.

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej dostępne są na stronie:

https://bip.sgsp.edu.pl/sgs/badania-i-nauka/doktoraty/nauki-o-bezpieczenstwie/16775,Rozprawa-doktorska-mgr-inz-Karolina-TYRANSKA-WIZNER.html.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy zainteresowane osoby do wszczęcia przewodów doktorskich w SGSP! Szczegóły: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=1144.