SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ WSPÓŁORGANIZATOREM KURSU POZIOMU STRATEGICZNEGO PN. HIGH LEVEL COORDINATION

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ WSPÓŁORGANIZATOREM KURSU POZIOMU STRATEGICZNEGO PN. HIGH LEVEL COORDINATION

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) była współorganizatorem kolejnego kursu poziomu strategicznego pn. High Level Coordination (HLC), trwającego od 28 listopada do 3 grudnia 2021 r. w Luksemburgu w ramach 18 cyklu treningowego Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (UCPM). SGSP jest jedyną instytucją w Polsce, która realizuje kursy UCPM.  

Był to pierwszy kurs UCPM zorganizowany w całości w formule face-to-face po blisko dwuletniej przerwie w związku z pandemią COVID-19. Bezpieczne przeprowadzenie kursu było możliwe dzięki wdrożeniu restrykcyjnych zasad przeciwepidemicznych.

Kurs HLC obejmuje zagadnienia koordynacji i zarządzania kryzysowego na poziomie strategiczno-politycznym, a także aspekty pomocy humanitarnej w trakcie międzynarodowych misji ochrony ludności. Uczestnicy kursu zapoznają się z problematyką negocjacji, zarządzania, ram prawnych oraz współpracy z mediami w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym. Podczas szkolenia, poza częścią teoretyczną, realizowane są symulacyjne ćwiczenia sztabowe oparte na scenariuszu powodzi w Pakistanie. W każdym kursie udział bierze ok. 15 uczestników z państw członkowskich i uczestniczących w UCPM, a także z UE (Komisji Europejskiej) oraz innych organizacji międzynarodowych. Natomiast po stronie organizatorów zaangażowanych jest ok. 30 trenerów i instruktorów.

Z ramienia SGSP w przeprowadzeniu kursu, jak i ćwiczeń sztabowych, udział wzięli: bryg. mgr inż. Grzegorz Bełtowski, bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński, st. kpt. dr inż. Adrian Bralewski oraz Pan dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. uczelni.

Realizacja kursów UCPM prowadzona jest przez SGSP wraz z konsorcjum międzynarodowym w trybie konkursowym, nieprzerwanie od 2005 r. Świadczy to o uznaniu Dyrektoriatu Generalnego Komisji Europejskiej ds. Europejskich Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (DG ECHO) dla jakości oferowanych i realizowanych kursów z udziałem naszej Uczelni.

Obecnie w skład konsorcjum oprócz SGSP wchodzą:

  • Federalne Biuro Ochrony Ludności i Pomocy Ratowniczej (BBK) – Niemcy (lider),
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MB.I) – Austria,
  • Luxembourg Fire and Rescue Corps (SGDIS) – Luksemburg,
  • Wicklow County Council (WCFS) – Irlandia.

W 2022 r. planowane jest przeprowadzenie dalszych 5 kursów HLC oraz 2 kursów Negotiation and Decision-making (CND).

Kurs CND, również współorganizowany przez SGSP, ma na celu wzmocnienie umiejętności ekspertów ochrony ludności w zakresie zarządzania misją zagraniczną, podejmowania decyzji, negocjacji wewnątrz zespołu, jak i zapoznania ich z szeroką gamą organizacji zaangażowanych w działania podczas katastrof, z zachowaniem wrażliwości na sprawy lokalnej polityki i kultury. W każdym kursie bierze udział ok. 20 uczestników oraz ok. 12 trenerów i instruktorów.