CZASOPISMA NAUKOWE SGSP W WYKAZIE CZASOPISM NAUKOWYCH (aktualizacja z 21.12.2021 r.)

CZASOPISMA NAUKOWE SGSP W WYKAZIE CZASOPISM NAUKOWYCH (aktualizacja z 21.12.2021 r.)

 

Miło nam poinformować, że czasopisma naukowe wydawane przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej znalazły się na wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszonym w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-21-grudnia-2021-r-o-zmianie-i-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych.

W związku z tym za artykuł opublikowany w „Zeszytach Naukowych SGSP”  autorom będzie przyznawanych 70 pkt, zaś w „Zeszytach Naukowych Pro Publico Bono” 40 pkt. 

„Zeszyty Naukowe SGSP” mają przypisane dyscypliny naukowe nauki o bezpieczeństwie oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, zaś w „Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono” nauki o bezpieczeństwie.

Zapraszamy na strony internetowe czasopism naukowych uczelni: Zeszyty Naukowe SGSP i Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono.