SGSP OTRZYMAŁA OD MINISTRA EDUKACJI I NAUKI CZEK NA ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ APARATURY WYKORZYSTYWANEJ PODCZAS POŻARÓW

SGSP OTRZYMAŁA OD MINISTRA EDUKACJI I NAUKI CZEK NA ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ APARATURY WYKORZYSTYWANEJ PODCZAS POŻARÓW

 

17 grudnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek wręczył na ręce Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego, prof. uczelni czek na zakup specjalistycznej aparatury wykorzystywanej podczas gaszenia pożarów. W spotkaniu uczestniczył także Kanclerz SGSP st. bryg. mgr inż. Piotr Równicki.

Nasza Uczelnia złożyła wniosek o finansowanie inwestycji pn. „Mobilny zestaw do imisyjnych i emisyjnych badań stałych i gazowych zanieczyszczeń z pożarów”. Wnioskowana kwota wsparcia na zakup aparatury naukowo-badawczej to 997 815 zł.  

Głównym celem inwestycji jest wyposażenie w sprzęt do prowadzenia pomiarów gazów gorących oraz określania rzeczywistego składu środowiska pożarowego i jego toksyczności. Dzięki nowoczesnej aparaturze możliwa będzie także ocena zasięgu i skali oddziaływania pożarów na środowisko i zdrowie ludzi. 

Realizacja inwestycji związana jest z rozwojem kształcenia i działalności naukowej SGSP. Jak podaje Ministerstwo Edukacji i Nauki, specjalistyczny sprzęt pozwoli SGSP znaleźć się w światowej czołówce instytucji badających pożary wysypisk i ich wpływ na człowieka.