„ZESZYTY NAUKOWE SGSP” W BAZIE DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS

„ZESZYTY NAUKOWE SGSP” W BAZIE DOAJ

Miło nam poinformować, że „Zeszyty Naukowe SGSP” przeszły pozytywną weryfikację do dołączenia czasopisma w Directory of Open Access Journals (DOAJ).

DOAJ to baza danych stworzona przez Lund University, zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych, do których dostęp jest darmowy. Baza zawiera linki do stron głównych czasopism, abstrakty lub pełne artykuły naukowe. Dziś indeksuje ponad 16,5 tys. czasopism otwartego dostępu, obejmujących wszystkie dziedziny nauki, technologii, medycyny, nauki społeczne i humanistyczne. 

„Zeszyty Naukowe SGSP” to czasopismo akademickie o zasięgu międzynarodowym, w którym prezentowane są wyniki prac badawczych oraz osiągnięcia naukowo-badawcze z dziedziny ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i ochrony środowiska naturalnego.

Profil czasopisma „Zeszyty Naukowe SGSP” w bazie DOAJ: https://www.doaj.org/toc/2720-0779?source.

Serdecznie zapraszamy do lektury!.