REALIZACJA PROJEKTU „REGIONALNE CENTRA SZKOLENIA RATOWNICZEGO – WSPARCIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA OSP ORAZ ZAWODOWYCH SŁUŻB RATOWNICZYCH NA UKRAINIE, CZĘŚĆ II”

REALIZACJA PROJEKTU „REGIONALNE CENTRA SZKOLENIA RATOWNICZEGO – WSPARCIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA OSP ORAZ ZAWODOWYCH SŁUŻB RATOWNICZYCH NA UKRAINIE, CZĘŚĆ II”

 

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA.

Projekt jest realizowany w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Tytuł projektu: „Regionalne Centra Szkolenia Ratowniczego – wsparcie systemu kształcenia OSP oraz zawodowych służb ratowniczych na Ukrainie, część II”.   

Nazwa zadania: Zakup, transport i montaż trenażera wraz z wyposażeniem podnoszącym poziom bezpieczeństwa szkoleń.

Całkowita wartość przekazanego wyposażenia to 499 000,00 PLN.

Istotnym elementem realizacji projektu w 2021 r. była rozbudowa istniejącego na terenie Wyższej Szkoły Zawodowej Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia w Winnicy modułu „gorącego” o wielomodułowy trenażer kontenerowy – moduł „zimny”. W ramach realizacji opisywanego działania dostarczono wielomodułowy trenażer złożony z pięciu kontenerów oraz zewnętrznej klatki schodowej. Kontenery zawierają innowacyjne stanowiska do ćwiczeń symulujące zagrożenia najczęściej występujące w działaniach ratowniczych.

Projekt jest bezpośrednią kontynuacją i uzupełnieniem projektów realizowanych w latach 2017-2020 – „Wsparcie systemu kształcenia ochotniczych straży pożarnych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych służb ratowniczych na Ukrainie” i „Regionalne Centra Szkolenia Ratowniczego –wsparcie systemu kształcenia OSP oraz zawodowych służb ratowniczych na Ukrainie”. Zakłada on zakończenie budowy do 2023 r. Regionalnych Centrów Szkolenia Ratowniczego w trzech uczelniach odpowiedzialnych za szkolenie ratowników:

  • Czerkaskim Instytucie Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla,
  • Narodowym Uniwersytecie Obrony Cywilnej Ukrainy w Charkowie,
  • Wyższej Szkole Zawodowe Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia w Winnicy.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prasowymi dotyczącymi przedstawionej współpracy: