UDZIAŁ KOŁA NAUKOWEGO INŻYNIERÓW BEZPIECZEŃSTWA SGSP W SZKOLENIU Z OPROGRAMOWAŃ PYROSIM I PATHFINDER

UDZIAŁ KOŁA NAUKOWEGO INŻYNIERÓW BEZPIECZEŃSTWA SGSP W SZKOLENIU Z OPROGRAMOWAŃ PYROSIM I PATHFINDER

 

W dniach 15-16 grudnia 2021 r. grupa 15 studentów studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa, będących jednocześnie członkami Koła Naukowego Inżynierów Bezpieczeństwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, uczestniczyła w szkoleniu z oprogramowań PyroSim oraz Pathfinder. Spotkanie poprowadził przedstawiciel firmy STIGO Sp. z o.o. Pan Michał Walkosz – Manager Produktu PyroSim/Pathfinder.

Podczas szkolenia studenci zapoznali się z funkcjonalnościami programów, służącymi m.in. do tworzenia symulacji z zakresu rozchodzenia się pożaru, dymów i toksyn w budynkach oraz ewakuacji ludzi z budynków.

PyroSim jest graficznym interfejsem użytkownika dla środowiska FDS (Fire Dynamics Simulator). Oprogramowanie pozwala tworzyć trójwymiarowe modele symulacji rozwoju pożaru, gdzie prowadzona jest analiza rozchodzenia się dymu, zmian temperatury oraz koncentracji różnego rodzaju toksyn.

Pathfinder to program, który ułatwia decyzję o rozmieszczeniu układów ochrony przeciwpożarowej. Wiele trybów symulacji i definiowalne cechy pracowników znajdujących się w budynku umożliwiają tworzenie różnych scenariuszy ewakuacji oraz pozwalają na obliczenie zakresu czasu koniecznego do opuszczenia płonącego obiektu.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu studenci zdobyli nową wiedzę i umiejętności oraz kompetencje z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności z możliwości zastosowania programów komputerowych do symulacji rozprzestrzeniania się pożarów oraz ewakuacji ludzi.

Za realizację szkolenia odpowiadała Pani mgr inż. Joanna Kozioł – opiekun Koła Naukowego Inżynierów Bezpieczeństwa.

Zdjęcia: Joanna Bąk