Patronat naukowy SGSP nad międzynarodową wystawą i konferencją INSEC 2018

Patronat Naukowy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nad międzynarodową wystawą i konferencją INSEC 2018

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej, jako Patron Naukowy, weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie i Konferencji Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego INSEC 2018, która odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2018 r. w Warszawie.

INSEC to międzynarodowa wystawa i konferencja nawiązująca do sięgającej 1995 roku historii nieprzerwanej współpracy Zarządu Targów Warszawskich S.A. z formacjami podległymi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, w oparciu o specjalistyczne wystawy i konferencje „Cło i Granica”, „Inteligentne Granice” oraz „Cyber Security – bezpieczeństwo ponad granicami”. Program konferencji skupia się na najbardziej aktualnych zagadnieniach z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa granic i jest tworzony w konsultacji z czołowymi ekspertami, reprezentującymi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sejmową Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wystawa INSEC skupia kilkadziesiąt podmiotów, prezentujących nowoczesne i innowacyjne wyposażenie przeznaczone dla formacji zajmujących się bezpieczeństwem granic i bezpieczeństwem wewnętrznym (np. Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei itp.) – od infrastruktury i pojazdów po elementy wyposażenia indywidualnego funkcjonariuszy.

Tematyka wydarzenia obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

1)      nowoczesne technologie i ich implementacja w ramach modernizacji służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji;

2)      międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej;

3)      współczesne i przyszłe wyzwania w zakresie zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej;

4)      wykorzystanie danych biometrycznych w pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo granic – teraźniejszość i przyszłość;

5)      ochrona ludności i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wyzwania w zakresie przewidywania i reagowania na sytuacje kryzysowe w XXI wieku;

6)      bezpieczeństwo transportu lądowego, infrastruktury transportowej i przejść granicznych;

7)      ochrona ludności w kontekście zagrożeń porażeniem niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami biologicznymi lub chemicznymi;

8)      nowoczesne rozwiązania w zakresie wyszkolenia i wyposażenia indywidualnego funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo granic i bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wśród uczestników INSEC są m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa (dawniej Biura Ochrony Rządu), Straży Ochrony Kolei, Służby Więziennej oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Szczegółowe informacje o INSEC 2018 dostępne są na stronie internetowej: https://insec.ztw.pl/.